Tento smutný případ, který se před několika roky odehrál v Ostravě, by měl být varováním v nadcházejícím zimním období. Část republiky tento týden zasáhla sněhová kalamita, sněžení se v dalších dnech a týdnech očekává i ve zbytku republiky.

Za zabezpečení střech, ale i dalších součástí budov od padajícího sněhu či ledu, zodpovídá vlastník nemovitosti nebo jeho správce. Nedodržení či podcenění této povinnosti může mít závažné finanční i právní důsledky. Na střechách domů se často nakupí značné množství sněhu, mnohdy mokrého. Pokud následně začne mrznout, mohou vznikat rampouchy. Pády sněhu a ledu ze střech jsou nebezpečné jak pro chodce, tak i pro podél domů stojící automobily.

„Majitel musí zajistit bezpečnost svého objektu, aby případné masy sněhu padající ze střechy nezpůsobily škodu na majetku nebo zdraví. Největším rizikem jsou rampouchy a zmrzlé sněhové plochy, které mohou vážit i desítky kilogramů,“ uvedl Jan Dzúr ze společnosti specializující se na odklízecí techniku. Ve zcela výjimečných kalamitních případech mohou s odklízením pomoci hasiči nebo armáda. To se však týká především obecních a státních budov.

Pokud vlastníci objektů situaci nezvládají, mají možnost kontaktovat soukromé firmy nabízející odklízení sněhu ze střech i dalších míst. Například moravskoslezští hasiči každoročně zveřejňují seznam těchto společností.

Soud

Výše zmíněný případ z Ostravy skončil před soudem. Manželé vyjádřili lítost nad tím, co se stalo. Odmítli však, že by zranění zavinili svou nedbalostí. „Strašně nás mrzí, co se stalo. Jsem ale přesvědčena, že jsme udělali vše pro zajištění bezpečnosti,“ prohlásila žena. Soud nakonec vyměřil trest pouze muži, a to podmíněný pětiměsíční. Stanovil mu také povinnost zaplatit 1,3 milionu korun zdravotní pojišťovně jako náklady za léčbu dívky. Co se týká odškodného pro dítě, zde došlo k odkázání na občanskoprávní řízení.

Samotnou kapitolu představují chodníky. „Chodník je podle zákona součástí stavby komunikace, případně samostatnou stavbou, jež je součástí pozemku, na kterém se nachází. Protože je mnoho chodníků ve městech a obcích právě v jejich vlastnictví, patří mezi jejich povinnosti zajistit odklizení sněhu či zmírnění závad ve schůdnosti. Odpovědnost v tom případě má obec,“ uvedl Jan Dzúr. Jak ale zdůraznil, jinak je tomu u chodníku k domu. „Za tento chodník naopak odpovídá jeho vlastník. Což může být také obec, ale často tomu tak není. Nejčastěji to bývá soukromý majitel, firma nebo instituce, SVJ nebo bytové družstvo,“ doplnil Jan Dzúr.

Co dělat, když…

V případě vzniku škody způsobené sněhem či ledem odborníci doporučují následující postup. Vše nafotit, a to nejen místo události, ale i stav objektu a samotné poškození, ať už se jedná o škodu na majetku nebo zranění. Zapsat čas, pokud možno zajistit svědky, ideálně si na ně vzít kontakt pro další komunikaci. Pokud jsou škody na majetku nebo na zdraví vážnější, přivolat policii, která vyhotoví oficiální záznam. Škodu je nutné bezodkladně nahlásit pojišťovně.