​Podle Andreje Bančanského, jenž na ÚZSVM působí jako referent vztahů k veřejnosti, byla kaple svatého Huberta vysvěcena v roce 1928.

„V interiéru kaple se nachází dřevěný kazetový strop, vytvářející vzorec tvaru osmicípé hvězdy,“ uvedl Andrej Bančanský a doplnil, že ve zdi proti hlavnímu vstupu je mělká nika s nástěnnou malbou z roku 1928 s námětem Vidění sv. Huberta.

Podle sifgnatury „Raim. Mosler 28“ obraz vznikl v době vysvěceníkaple a jeho autorem je známý malíř a grafik Raimund Mosler, jenž se v roce 1886 narodil v Kateřinkách u Opavy.

„Stavba je chráněnou kulturní památkou, zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky,“ poznamenal Andrej Bančanský.

Pracovníci ÚZSVM zjistili, že kaple byla původně postavena na zahradě rychtáře Karla Ohnheisera a byla ve vlastnictví obecního fojtství č. p. 1. Kvůli potřebě rozšířit silnici ji tehdejší okresní silniční stavebním výborem nechal rozebrat a znova vystavět opodál.

Majetek Karla Ohnheisera stát zkonfiskoval a následně rozdal v přídělovém řízení. ÚZSVM zapsal stavbu kaple na svůj list vlastnictví v roce 2016.