A osm z nich se nachází na území okresu Nový Jičín. „Seznam bude průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti zejména na základě dokončovaného projektu obnovy identifikace nemovitých kulturních památek. Je otevřený a nelze ho zatím pokládat za úplný,“ píše se na webových stránkách NPÚ.

Zařazení kulturních památek do seznamu nebylo projednáno s vlastníky. „Je sestaven z hlediska památkové péče. Není to vlastně zcela nový seznam. Ten byl poprvé vypracován v roce 2003. O dva roky později jsme provedli jeho aktualizaci a poslední seznam je vlastně nejnovější aktualizací,“ vysvětlil Martin Strakoš z územního pracoviště NPÚ v Ostravě a dodal, že objekty byly do seznamu zařazeny na základě odborného posouzení výhradně z hlediska ohrožení její památkové hodnoty. „To například znamená z důvodu dlouhodobého nevyužívání, což samozřejmě vede maximálně jen k minimální údržbě,“ poukázal. Seznam nemá podle NPÚ být kritikou vlastníků památek, neboť v mnoha případech nenesou vinu na jejich současném stavu.

Zařazení památky do seznamu některé vlastníky překvapilo. „Nevím, v čem je náš zámek tak ohrožen. Udržujeme jeho stav takový, aby se nezhoršoval. Bohužel na to, abychom ho mohli obnovit v celé kráse, nemáme finance. Usilovně hledáme partnera, který nám s tím pomůže,“ podotkla starostka Bílovce Sylva Kováčiková, když se dozvěděla, že v seznamu je bílovecký zámek. „Pokud má ale zmíněný seznam pouze informativní charakter, tak je, myslím, neúčinný.“

Nejohroženější památky na Novojičínsku

obec památka
Bílovec zámek
Bravantice kostel sv. Valentina
Bravantice zámek
Fulnek Kapucínský klášter
Fulnek zámek
Nový Jičín vila Jana Hückela
Nový Jičín vila Augusta Hückela
Studénka-Nová Horka zámek