Při tvorbě nové expozice byl prosazen zcela nový koncept prezentace významné osobnosti evropského významu v regionálním kontextu. „Chceme veřejnosti představit osobnost Jana Amose Komenského z nového úhlu pohledu a nabídnout návštěvníkům odpověď na otázku: Jak změnil nebo ovlivnil poměrně krátký fulnecký pobyt život a následné dílo významného barokního filozofa a pedagoga. Expozice představuje Komenského tak, jak ho měli možnost poznat měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války. Nabízí návštěvníkům možnost setkat se s mladým správcem bratrského sboru, rektorem školy a knězem, který přichází v bouřlivém roce 1618 do převážně německého města na pomezí Moravy a Slezska. Jan Amos Komenský se ocitá ve Fulneku na pomyslném prahu vichřice. Odtud pramení i název celé expozice,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Po téměř třech letech náročné rekonstrukce se návštěvníkům otvírá národní kulturní památka, kde v 17. století působil J. A. Komenský.Po téměř třech letech náročné rekonstrukce se návštěvníkům otvírá národní kulturní památka, kde v 17. století působil J. A. Komenský.Zdroj: KÚ MS kraje

Dodal, že zároveň s otevřením bývalého sboru Jednoty bratrské a nové expozice Na prahu vichřice. Jan Amos Komenský a Fulnek 1618-1621 otevírá Muzeum Novojičínska novou pobočku Svět Komenského Fulnek. „Bude se věnovat interpretaci významu Komenského pobytu v této části dnešního Moravskoslezského kraje. Bude vytvářet vlastní muzejně animační programy a zaměří se na spolupráci s okolními komeniologickými pracovišti,“ upřesnil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Výjimečným exponátem je samotný prostor národní kulturní památky, bývalého sboru Jednoty bratrské. „Ten představuje s ohledem na jiné moravské, dnes již neexistující či značně přebudované objekty, jedno z mála autentických míst, kde Jan Amos Komenský působil. Proto je expozice architektonicky čistá a málo invazivní tak, aby dala vyniknout samotnému objektu. Ze sbírkových předmětů je velmi cenný kancionál Jednoty bratrské z roku 1618,“ upozornil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

V Kopřivnici se jede cyklistický závod. Tentokrát pro děti do 16 let.
Kopřivnický Drtík 2021 startuje již tuto sobotu

„Návštěvníci se mohou těšit například na projekci dobových letáků z doby pobytu Jana Amose Komenského ve Fulneku na klenbu kaple. V expozici jsou instalovány dotykové multimediální informační kiosky nabízející třeba dabing dobových pramenů. V těchto unikátních prostorách uslyší také dobový zpěv,“ doplnil ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita s tím, že pobočka Svět Komenského Fulnek bude jednotlivá témata spojená s pobytem Učitele národů v tomto městě rozvíjet prostřednictvím krátkodobých výstav a muzejně animačních programů. Pro tyto aktivity bude kromě samotného objektu bratrského sboru využívat i přilehlý park.

Martin Rozsypal je velkou oporou Fulneku
Fulnek se dlouho s favoritem držel, nakonec chytil trojku

„Stavebně technický stav bývalého sboru Jednoty bratrské ve Fulneku byl havarijní. Bylo nutné kompletně odvlhčit zdivo a vyřešit problémy se vzlínáním vlhkosti. Vyměnit střešní krytinu a stropy ve všech patrech, okna, dveře, položit nové elektrické rozvody včetně kamerového systému, udělat nové omítky a spoustu dalších prací. Vyvrcholením stavebních úprav byla instalace nové muzejní expozice, jejímž cílem je komunikovat osobnost Jana Amose Komenského v kontextu muzejní prezentace 21. století,“ řekl náměstek Moravskoslezského hejtmana pro majetek, finance a investice Jaroslav Kania s tím, že celkové náklady dosáhly 41 milionů korun, dotace z evropských peněz 25,42 milionu a podíl Moravskoslezského kraje činil 15,58 milionu korun.

Obžalovaní Oldřich Magnusek (vlevo) a Zdeněk Malý na jednání Okresního soudu v Novém Jičíně.
Soud uznal vinu manažerů kvůli pádu mostu ve Studénce, dva dostali 3,5 roku

Moravský Fulnek se stal pro Jana Amose Komenského jedním z posledním klidných zastavení před dlouhou evropskou poutí, během níž se stal jednou z nejvýraznějších intelektuálních osobností barokního světa. Byla to právě zdejší bratrská obec, která se stala v předvečer vypuknutí třicetileté války svědkem jeho pedagogických, literárních a filozofických příprav. Tady začal připravovat díla Labyrint světa a ráj srdce nebo mapu Moravy.

Muzeum Novojičínska je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. V současnosti jsou přístupné veřejnosti v rámci Muzea Novojičínska pobočky -Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Centrum tradičních technologií - Cetrat Příbor, Zámek Kunín a Muzeum Šipka ve Štramberku, Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích. Sbírky všech poboček muzea dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska, a to v oborech botanika, zoologie, entomologie, geologie, mineralogie a paleontologie, archeologie, historie, numismatika, militárie, etnografie, výtvarné umění, kamenné plastiky a stavební artefakty, keramika a sklo, nábytek, textil a móda, staré tisky.
Otevírací doba muzea Svět Komenského Fulnek je od úterý do neděle mezi 9. a 12. a 13. a 17. hodinou.