Obyvatelé Šenova u Nového Jičína letos prožívají mimořádný rok. Uplynulo 625 let od první zmínky o obci a přesně patnáct let od chvíle, kdy se obec osamostatnila. To vše jako by podtrhlo ocenění, kterého se nedávno Šenovu u Nového Jičína dostalo.

Příležitostí k předání stuhy se stala slavnost obce Šenovský škrpál. Předseda okresního výboru československé obce legionářské Rostislav Stehlík, který zastupoval místní legionáře, alespoň trochu osvětlil historii legionářů v Šenově u Nového Jičína. „Po válce tato obec čítala kolem pěti set obyvatel. A právě tady se po vítězství nad fašismem usadilo dvanáct legionářů z druhé světové války, kterým se dostalo možnosti tady zůstat,“ uvedl Stehlík, jehož Ústřední výbor požádal, aby obec poctil stuhou Československé obce legionářů. „Je to od legionářské obce československé. Republika sice byla rozdělena, ale my jsme to nikdy neakceptovali,“ vysvětlil název Stehlík.

Poté už generál Miroslav Masopust z ústředí legionářské obce předal starostovi Šenova u Nového Jičína Vladimíru Demeterovi stuhu, na níž bylo napsáno: My svobodu vybojovali a vy ji chraňte. „Děkujeme vám, že jste se o válečné veterány starali, že se o ně staráte,“ pravil Masopust při předání. Šenov u Nového Jičína se tak stal první obcí v české republice, která toto ocenění získala. V současné době jej mají ještě čtyři města.

Pocty se dostal i samotný starosta Demeter, který po chvilce obdržel osobně čestné uznání Československé obce legionářské za podporu legionářů a za snahu, aby se myšlenky legionářské šířily mezi mladou generaci. „S legionáři úzce spolupracujeme, umožňujeme jim, aby se měli kde scházet a podobně,“ nastínil spolupráci obce s bývalými vojáky Demeter.

„Ta stuha je poctou pro celou obec. V současné době je v kanceláři starosty u praporu obce. Myslím si, že to je patřičné místo,“ uzavřel Demeter.