Úvahy o tom, že by i park u řeky Odry měl mít své jméno, se v Odrách v poslední době skloňují velmi často, a to nejen proto, že se blíží 70. výročí osvobození města. Tamní zastupitelé se tímto návrhem zabývali již poněkolikáté, a rozhodně ne naposledy.

„Na druhém zasedání zastupitelstva vznesl pan Žárský požadavek, aby park u řeky Odry, jehož součástí je také památník padlých, byl oficiálně pojmenován. Rada města návrh projednala a doporučila zastupitelstvu zmíněné veřejné prostranství zatím neoznačovat žádným oficiálním názvem," přednesla na úvod Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství.

Přemisťování názvů

Zastupitelka Radomíra Grotzmannová se pak optala, proč se tak rada rozhodla. „Podle názoru rady nenastal čas, abychom tento park pojmenovali parkem 7. května. Tento park měl svého času jiný název, byl to park Padlých," vysvětlil starosta města Libor Helis, s tím, že park 7. května už v Odrách byl. Byl jím nynější Zámecký park. „Zdá se nám zvláštní přesunout název park 7. května, který všichni vidí na cedulce u brány u hasičské zbrojnice, a najednou by byla cedulka někde jinde. Myslíme si, že by bylo nejlepší, kdyby čas ukázal, jako u parku zámeckého, že lidé sami vyberou jeho název," pokračoval oderský starosta. Podle něj je důstojným označením i název park Padlých, jak se mu říkalo kdysi. V parku je totiž pomník válečných hrdinů, kteří padli ve druhé světové válce. „To, že tam bude cedulka park 7. května, ještě neznamená, že lidé toto označení přijmou," podotkl Libor Helis.

„Kdy ten čas dozraje? Já bych chtěla vědět, jak se ten park skutečně jmenuje," zeptala se znovu Radomíra Grotzmannová.

Alena Buczková odvětila, že tento park nebyl nikdy oficiálně pojmenován. Říkalo se mu různě park rudoarmějců, park osvobození, park padlých, což jsou běžně užívané názvy, které se můžou objevit i v pramenech. „Oficiálně, zastupitelstvem města, nebylo toto veřejné prostranství nikdy pojmenováno," připustila vedoucí odboru.

Anketa nepomůže?

„Tak bychom to mohli změnit. Potřebuju o určitém místě vědět, jak se jmenuje. Když to bude mít pět názvů, tak člověk, který není z Oder, nebude vědět, o jaký park se jedná," nechala se slyšet zastupitelka.

Zastupitel Květoslav Wiltsch uvedl, že je pro pojmenování, ale lidé by měli sami říct, jak by se měl park jmenovat. Navrhl proto, aby vznikla anketa. „Jsem vůči tomu trochu pesimistická. Myslím, že do ankety by se moc lidí nepřihlásilo. Pojmenování veřejných prostranství je vyhrazeno pravomocí zastupitelstva. Neměli byste se bát přijmout zodpovědnost a veřejné prostranství pojmenovat, nebo rozhodnout o tom, že zůstane nepojmenováno," upozornila zastupitele Alena Buczková.

Oslavy se blíží

Do debaty se připojil i navrhovatel pojmenování, Ivan Žárský. „Na zastupitelstvu zazněla nějaká dohoda. Minule jsme odhlasovali, že vzhledem k rekonstrukci přejmenujeme park 7. května na park zámecký. Dohodli jsme se na počtu cedulí i na tom, že aby nezaniklo historické povědomí, tak parkem 7. května oficiálně pojmenujeme tento bezejmenný park. Navrhuju, abychom tento park konečně pojmenovali a abychom to vše zvládli do 7. května. Myslím, že to je politicky neutrální název. Byla to důležitá etapa našich dějin, protože 7. května byly osvobozeny Odry," vyjádřil svůj názor Ivan Žárský.

Podle zastupitelky Libuše Králové nebudou názory ostatních jednotné. Navrhla proto, aby zastupitelé do příštího setkání obešli občany a zjistili jejich názory.

Zastupitelé rozhodnou příště

Ivan Žárský se pak už jen otázal, zda je možné vše stihnout do května. Alena Buczková odvětila, že pokud by se park pojmenoval 7. květnem, tak ano, protože k tomuto názvu už existuje forma na odlití cedulky. „Asi by nebyl problém zajistit ceduli během velice krátké doby," dodala vedoucí s tím, že tento název v sobě nenese emoce a vztahuje se k určitému datu, a tak by to nebylo úplně scestné pojmenování.

Místostarosta Oder Pavel Matůšů už jen na závěr upozornil, že město má zpracovanou studii na rozšíření hřbitova. „Tento památník by se měl v budoucnosti stát jeho součástí," dodal místostarosta. Zastupitelé se nakonec shodli, že definitivní rozhodnutí padne na březnovém zasedání.