Již před dvěma týdny započaly na ulicích Alšova a Štramberská, patřících ke kopřivnickému sídlišti Jih, stavební práce. Náročná regenerace, která se protáhne až do příštího roku, se bude skládat ze dvou částí. Zatímco ta první bude zaměřená především na prostor před bytovými domy, etapa druhá bude zahrnovat generální opravy samotných vysokopodlažních panelových domů.

„Zhruba v polovině června začaly stavební práce na regeneraci sídliště Jih,“ potvrdila kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková Na finančně náročnou akci město peníze získalo z Evropského fondu regionálního rozvoje a také ze státního rozpočtu. „Získaná dotace byla vysoká, zatímco z Evropského fondu regionálního rozvoje činí necelé čtyři miliony eur, ze státního rozpočtu jsme získali dvě stě padesát tisíc eur,“ informovala mluvčí.

Sídliště Jih bylo pro záměry Integrovaného operačního programu vybráno zejména kvůli tomu, že nejlépe splňovalo podmínky podpory. „Tím, že je z větší části tvořeno vysokopodlažními panelovými domy, které nutně potřebují revitalizaci, že občanská vybavenost a prostor pro volnočasové aktivity jsou nevyhovující, a že díky rušné komunikaci je lokalita postižená špatným stavem životního prostředí, splnilo všechny důležité podmínky podpory “ vysvětlila Petříčková.

V první etapě prací, které jsou nyní v plném proudu, se začalo s odstraňováním ploch starého betonu a litého asfaltu z chodníků a úpravou veřejného prostranství, zejména potom parkoviště. „Parkovací plocha bude po dokončení mít více než sto nových parkovacích míst,“ uvedla tisková mluvčí s tím, že konečně se tak alespoň v některých místech ve městě vyřeší v Kopřivnici velmi často řešená otázka parkování. Obyvatelé ulic štramberské a Alšovy se také mohou těšit na nové chodníky a veřejné osvětlení, úpravy zeleně, doplnění mobiliáře a vybudování zbrusu nové kanalizace. Tyto práce by měly být hotové do konce měsíce září tohoto roku.

Ve druhé, složitější etapě, dostanou novou podobu také bytové domy, konkrétně na ulici Štramberské č. p.1132-34 a na ulici Alšově č. p. 1139-46. Práce na nich by měly být zahájeny v červenci. Obyvatelé domů se dočkají nejen výměny oken a vstupních dveří, ale také nových výtahů. Díky nim bude tato etapa časově mnohem náročnější, než etapa první. „Výluka každého z opravovaných výtahů bude trvat přibližně šest týdnů, a proto je dokončení této etapy plánováno až na květen příštího roku,“ uvedl Miloš Sopuch z odboru majetku města. Příští rok by mělo dojít rovněž k zateplení obvodových plášťů, rekonstrukci balkónů a výměně stoupacích rozvodů vody, kanalizačního potrubí, elektroinstalace a vzduchotechniky ve společných prostorech domů.

Aby občané Kopřivnice věděli, co se se sídlištěm děje, svolalo vedení města na začátek tohoto týdne veřejné seznámení s projekty. „Toho se zúčastnilo zhruba padesát zájemců, kteří po představení projektu vedením města, využili příležitosti a ptali se na věci, které je zajímaly,“ uvedla Petříčková. Podle jejích slov padaly nejčastěji dotazy ohledně praktických věcí, jako, jak budou vypadat nové balkony, jak dlouho bude trvat oprava jednoho bytu, nebo zda-li se regenerace odrazí na stávajícím nájmu. „Odpověď pana starosty, že o zvýšení nájmu zatím nebylo rozhodnuto, od všech přítomných sklidila potlesk,“ doplnila s úsměvem mluvčí.