Jedná se o takzvaný městský parlament, který vznikl v minulých letech například v Opavě, Ostravě či Krnově. Nově by se mezi ně měl zařadit také Bílovec. Studenti tamního gymnázia totiž už od listopadu minulého roku pracují na vytvoření této nové volnočasové aktivity, směřující k širšímu zapojení studentů do dění ve škole a také ve městě. Před několika dny se studenti sešli, aby jednali o stanovách parlamentu.

Na budoucích zasedáních městského parlamentu mohou studenti vyjádřit své názory k problematice vzdělání, kultury, lidských práv či dalších témat. Mimo to se studenti seznámí také s chodem města, například jak vypadají zasedání zastupitelů a rovněž se začnou podílet na pořádání společenských a osvětových akcí. „Veškeré volnočasové aktivity nebo aktivity, které jsou v rámci školy, by spadaly pod pravomoce parlamentu. To znamená, že například profesor, který je vytížený, nebo se stará o organizaci plesů, přednášek, besed a podobně, by byl z tohoto uvolněn a jeho činnost by převzal parlament,“ informoval za studenty gymnázia Jáchym Stolička, který s projektem vystoupil před bíloveckými zastupiteli a takto je požádal o počáteční finanční podporu a také prostory pro schůze. „Chtěli bychom město, jakožto vznikající organizace, požádat o nějaké prostory, ve kterých bychom se mohli scházet minimálně jednou měsíčně, protože dům dětí a mládeže se vyjádřil, že tak velké prostory nemá. Rovněž bychom chtěli požádat o nevelké finanční prostředky. Další bychom získávali prostřednictvím sponzorů,“ upozornil Stolička.

Na chod parlamentu bude dohlížet takzvaný koordinátor, jenž bude spravovat finance a dohlížet, zda nedochází k porušení pravidel či nějaké formě zneužití aparátu. „Parlamenty také slouží k navázání kontaktů se školami v zahraničí nebo navázání užšího kontaktu se školami, které s námi už spolupracují,“ dodal Stolička.

Jednou z těchto škol je Základní a Mateřská škola na Komenského ulici v Bílovci. Už několik let tam totiž funguje takzvaný školní parlament, jež tvoří dolní komora, tedy žáci prvního stupně a horní komora, žáci stupně druhého. „Děti o to mají stále větší zájem a chodí na zasedání pravidelně. Mluví se tam například o tom, jaké jsou ve třídách problémy, jak je lze vyřešit, vymýšlejí soutěže pro spolužáky, a také se zapojují do různých dobročinných akcí,“ přiblížila zástupkyně ředitele Hana Bajnárková.

Naplno by měl tento parlament začít fungovat v dubnu.