Na takzvanou psí knížku žije dneska převážná většina mladých párů. Diskuze na webových stránkách města však odhalila, že nejenom lidé, ale i města upřednostňují tento způsob vzájemného partnerství. Potvrdil to místostarosta Nového Jičína Milan Šturm v diskuzi na téma partnerská města. Reagoval tak na otázku, proč Ludwigsburg nemá na svých webových stránkách uveden Nový Jičín jako partnerské město. „Tento fakt bude pravděpodobně způsoben tím, že oficiální smlouva o spolupráci s Ludwigsburgem nebyla ještě podepsána. Naše partnerská smlouva musí být schválena zastupitelstvem města Ludwigsburg, a k tomu ještě nedošlo,“ reagoval Šturm.

Byť tedy Nový Jičín spolupracuje s Ludwigsburgem od roku 1991, do dnešního dne se nepodařilo zastupitelům obou měst stvrdit toto přátelství černé na bílém. „Kontakty a vztahy s tímto městem máme hodně blízké. Potvrzuje to také fakt, že ve vloni vydané publikaci Ludwigsburgu Nový Jičín figuruje, když ne jako oficiálně partnerské, tak jako přátelské město,“ uvedl předseda klubu rodáků Pavel Wessely, který zároveň souhlasil s názorem, že by bylo z mnoha důvodů vhodné, aby Ludwigsburg uznal Nový Jičín také oficiálně.

Podle Wesselyho má samotný Ludwigsburg na partnerství zájem. Otálení německých zastupitelů s podepsáním smlouvy pak prý může ovlivňovat i fakt, že přátelé ze západu svá čtyři partnerská města už mají. „Ludwigsburg má čtyři oficiální partnery, a proto je možná při přijímání dalšího obezřetnější. Navíc i francouzský Epinal čekal na podepsání smlouvy s Novým Jičínem sedm let,“ zauvažoval Wessely nad faktem, že od prvotního kontaktu Ludwigsburgu s Novým Jičínem uplynulo již sedmnáct let.

Definitivní rozhodnutí, zda se Nový Jičín stane právoplatným partnerem, pak ale stejně leží na bedrech německého Ludwigsburgu. „Nemohu mluvit za zastupitele, ale myslím si, že vůle a chuť ze strany Nového Jičína tady je,“ uzavřel Wessely.