Projekt Pastelka pro Tibet, který se rozběhl v roce 2008, zaznamenal při svém vzniku nebývalý úspěch. Do Tibetu, přesněji řečeno na stavbu sirotčince v Káthmándu, putovalo od dárců 150 tisíc korun. Nyní se chce Comenius Fulnek zaměřit na podporu vzdělávání v této části Asie.

„Podpora vzdělávání k občanskému sdružení Comenius rozhodně patří, a proto chceme podporovat vzdělání dětí v Tibetu. Je to ale organizačně velmi náročná záležitost, a tak jsme si pozvali pana Radomíra Špinku z Adry, aby lidem představil činnost této organizace v Bangladéši a nám zároveň poskytl informace o tom, jak bychom se jako sdružení mohli zapojit do jejich projektu,“ nastínila Věra Lošáková z občanského sdružení Comenius Fulnek.

Projekt Adry se nazývá BangBaby a je zaměřen na podporu vzdělávání a celkové zlepšení života chudých bangladéšských dětí. Od roku 1999 zajišťuje tato organizace vzdělávání více než 2500 dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Program umožňuje podpořit jednotlivé žáky, nebo také celou školu. „Děti se na školách učí číst, psát, matematiku, fyziku, a taky třeba chemii,“ zmínil Radomír Šinka z organizace Adra v Praze, vedoucí programu BangBaby, který přijel do Fulneku na krátkou besedu.

V současné době je v Bangladéši prostřednictvím tohoto projektu podporováno osm slumových škol, kam denně dochází přes šest stovek dětí. Díky dárcům se daří hradit výdaje na platy učitelů, školní pomůcky, podnájem, svačiny, dovybavení tříd a další. Pokud se dárci rozhodnou podpořit vybrané dítě ve studiu na křesťanských školách různého typu, uhradí se tímto darem školné, dvakrát ročně uniforma, školní pomůcky a jedno jídlo denně.

Pokud mají dárci zájem podívat se na školu či na studenta, kterého pravidelně podporují, stačí se jen domluvit s vedoucím programu a může se vyrazit. „Už jsme tam asi po tři roky sponzory měli, ale samozřejmě si museli cestu uhradit sami. Návštěva není žádný problém, já sám se tam chystám v úterý,“ podotkl Radomír Špinka. Více informací o programu BangBaby je umístěno na stránkách www.adra.cz.

Druhou, a poslední, letošní plánovanou akcí v rámci projektu Pastelka pro Tibet jsou Zvukové lázně, tedy improvizovaná relaxační hudba v podání muzikoterapeutek z Ostravska. Začíná se 22. března od 18.30 hodin v kostele svatého Josefa ve Fulneku.