Díky šlechtění na nízký obsah kyseliny erukové je řepka pro zvěř chutnější. „V březnu byla na plochy řepky aplikována dusíkatá hnojiva a nově přirůstající listy mají nyní vysoký obsah nitrátů. To vše způsobuje zhoršení zdravotního stavu srnčí zvěře, průjmy, ztrátu plachosti až hromadné úhyny,“ řekl pověřený pracovník pro styk s médii Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Šilha. Sledování zdravotního stavu srnčí zvěře v honitbách je povinností myslivců a zjištěné informace předávají mysliveckému hospodáři. Následně myslivci realizují opatření ke zlepšení tohoto stavu. Pokud někdo z veřejnosti zpozoruje odlišné chování zvěře, měl by o této skutečnosti informovat místně příslušného mysliveckého hospodáře, který pomoc zvěři v honitbách koordinuje.

Osevní plochy řepky ozimé oproti loňsku mírně narostly. Řepku zemědělci pěstují na velkých lánech a často i na několika vedle sebe, a pak zvěř v mnohých oblastech prakticky nemá jinou možnost potravy. „V lesích je zvěř častěji rušena turistikou a čtyřkolkáři, a tak se častěji uchyluje do otevřených polí, kde člověk přichází méně. Změnila se i skladba odrůd řepky, které mají jiné složení mastných kyselin, tím je řepka pro zvěř chutnější a konzumuje jí větší množství, než dokáže zvládnout,“ prozradil Šilha s tím, že v této souvislosti je nutno konstatovat, že lov srnčí zvěře skončil k 31. prosince, proto nehrozí žádné nebezpečí ohrožení obyvatel nekvalitní zvěřinou.