Do konce března totiž mají povinnost uhradit městu poplatek za držení psa. „Sazba místního poplatku ze psů není jednotná a závisí na dalších faktorech,“ připomíná novojičínská radnice.

Například senioři mají poplatek snížený oproti spoluobčanům v produktivním věku. Úřad zároveň upozorňuje, že uplynula polovina lhůty splatnosti místního poplatku za komunální odpad, která je stanovena k 30. červnu 2018. V tomto případě je jeho výše konstantní, a to 552 korun. Poplatek je možno uhradit na pokladně finančního odboru Divadelní 1, Nový Jičín v hotovosti, či kartou přes platební terminál, nebo příkazem k úhradě na účet číslo: 19-0000326801/0100 s uvedením příslušného variabilního symbolu.

Variabilní symbol pro identifikaci každého jednotlivého poplatníka je nutno uvést správně a je vždy možné zjistit jej na finančním odboru MěÚ Nový Jičín. „Připomínáme, že při ne-úhradě kteréhokoliv z místních poplatků se poplatník, nebo jeho zákonný zástupce vystavuje nebezpečí jejich sankčního navýšení a poté i nemalé úhradě nákladů spojených s vymáháním nedoplatků místním správcem daně nebo soudním exekutorem,“ zdůrazňuje městský úřad. Veškeré informace k poplatcích je možné najít na internetových stránkách města.