Jedná se o nadační příspěvek získaný v rámci grantového řízení Oranžový přechod 2021 od Nadace ČEZ. Konkrétně nové nasvětlení získají dva přechody pro chodce na ulici Františka Palackého.

„Nové osvětlení se napojí na stávající rozvody veřejného osvětlení. U jednoho přechodu budeme muset navíc pravděpodobně kabel ke druhému svítidlu řešit protlakem pod komunikací,“ uvedla Vladimíra Martiníková z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Součástí nasvětlení přechodů budou i stavební úpravy stávajících přechodů v souladu s platnými předpisy a ČSN. V současné době se připravuje veřejná zakázka na projektovou dokumentaci, poté proběhne výběr zhotovitele. Celkové náklady projektu jsou odhadovány ve výši 360 tisíc korun. Samotná instalace osvětlení se předpokládá v první polovině příštího roku.

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002. Mezi její grantové programy patří od roku 2013 i program Oranžové přechody, který je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců na osvětlených přechodech.