Samotná sbírka bude ve městě probíhat až do 14. ledna a radnice se do ní zapojuje pátým rokem. Celkem vyšlo do ulic třicet skupinek koledníků a každou denně čeká porce minimálně pěti kilometrů.

„Jsem velmi rád, že v našem městě Charita působí. Tříkrálová sbírka má tradici a má smysl. Je projevem solidarity s nemocnými, starými, sociálně slabými a všemi, kdo potřebují pomoc," řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Novojičínská Charita, které zůstane 65 procent z vybrané částky, chce finanční dary použít na vybavení noclehárny a na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek.

Zájem je velký

„Půjčovnu kompenzačních pomůcek jsme otevřeli vloni a je o tuto službu obrovský zájem. Nejvíce se nedostává polohovacích postelí, máme jich patnáct. Proto chceme dokoupit ještě alespoň jednou tolik lůžek," uvedl ředitel novojičínské Charity Marcel Brož.

Část peněz poslouží k doplnění potravinové banky. Letos rozdala Charita lidem v nouzi tunu jídla. „A část financí uložíme na humanitární konto, jehož prostřednictvím pomáháme lidem, které postihla povodeň, požár či jiné neštěstí," dodal Brož.

I přesto, že koledníci poctivě obejdou do půlky ledna kolem deseti a půl tisíce domácností, mnohé obyvatele v nich nezastihnou. „V případě zájmu mohou lidé přispět do kasičky v sídle Charity v Novém Jičíně, v azylovém domě na ulici Dolní brána 57," poznamenala tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková.