Papratná, Kopaná a Bartošky. Tyto tři místní části Frenštátu pod Radhoštěm mají problémy s pitnou vodou, která k nim byla přiváděna z nádrže Lubina. Při povodních se do ní však sesunula velká část zeminy, a vodu tak znehodnotila. Ze setkání zástupců zainteresovaných organizací vyplynulo, že stav kvality surové vody v přehradě Lubina je natolik zhoršený, že běžnými technologickými postupy čištění a desinfekce není možno vodu upravit na kvalitu vody pitné. Obyvatelé jsou nyní zásobováni pitnou vodou z cisteren provozovatelem vodovodu, Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava (SmVaK). Poslední hygienou odebrané vzorky vodu opět vyhodnotily jako nevyhovující normám.

Úpravna vody při vodárenské nádrži Lubina patří společnosti Ostravsko-karvinské doly (OKD). Podle tiskové mluvčí společnosti Zuzany Kolárikové byly veškeré filtry v úpravně vyměněny. „Stále však přetrvává mírný zákal. V tuto chvíli, i vzhledem k počasí, není přes veškerou naši snahu možnost, zákal odstranit. Tato závada na vodě je jediný důvod, proč ještě nebyla povolena jako pitná,“ sdělila. Technika je podle ní dostačující, což dokazuje i fakt, že předešlé povodně charakter vody nezměnily. „Snažíme se teď zjistit, co brání vodě, aby se vyčistila sama. Určitě budeme hledat nějaká řešení, aby tato situace v budoucnu již nenastala,“ ujistila Koláriková z OKD.

Dalším dotčeným subjektem jsou SmVaK, které provozují vodovod, rozvádějící pitnou vodu z nádrže rodinám v místních částech. „Byli jsme nuceni zajistit nouzové zásobování, to jest dovozem vody cisternou. Tento postup dosud trvá,“ uvedla tisková mluvčí společnosti SmVaK Eva Špirochová. Poslední odebrané vzorky z minulého týdne však ukazují na to, že se voda nesmí i nadále užívat jako pitná, a nejspíš ani jako užitková. „Voda není ani po úpravě v pořádku. Není možné ji kvalifikovat jako pitnou. Objevují se tam mikroorganismy, které se do nádrže dostávají z povrchové vody,“ potvrdil Pavel Jiříček z Krajské hygienické stanice Ostrava. „Pokud OKD nenajdou způsob, jak dát vodu do pořádku, musíme hledat jiné způsoby, jak ji lidem zajistit. Je to ale na dlouhé lokty, i drahé,“ dodala Špirochová.

Všechny čtyři zapojené subjekty, SmVaK, město, OKD a hygiena, se sešly již 12. srpna, aby prodiskutovaly nastalou situaci na periferiích města. „Schůzka byla informativní, v tom směru, že SmVaK odmítá zásobovat vodou z vodovodu některá odběrná místa na periferiích Frenštátu, kvůli špatné kvalitě vody z nádrže Lubina,“ informoval starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský. Podle jeho názoru směřovalo jednání k tomu, aby se město stalo novým provozovatelem vodovodu z nádrže.

Tento krok by, společně s technickými úpravami vodovodu, stál město asi deset milionů, což je podle starosty nereálné. „Musí se to načasovat tak, aby to navazovalo, a můj názor je ten, že by se o to město postarat mělo. I do budoucna tyto problémy hrozí. Teď je to otázka financování, jak se tři strany domluví,“ dodal Hrabovský. Právě o budoucnosti vodovodu a nádrže Lubina ve Frenštátě pod Radhoštěm budou hovořit zástupci organizací na další schůzce, která se bude konat koncem srpna.