Většina měst o obcí reguluje používání zábavné pyrotechniky vyhláškami o veřejném pořádku. Její časté porušování zejména v předvánočním čase je ale mnohde téměř na denním pořádku. Pyrotechniku navíc nejčastěji používají ti, kterým do rukou vůbec nepatří. „Policisté se v denní praxi setkávají zejména s dětmi do patnácti let, které v hojné míře používají především bouchací kuličky a třaskavé tyčinky a děsí tak starší spoluobčany, malé děti, ale i domácí zvířectvo,“ uvedla novojičínská okresní policejní mluvčí Miroslava Michálková Šálková.

Policisté se snaží mladým uživatelům pyrotechniky tento problém vysvětlit a vyřešit vše domluvou. „Často nestačí ani to, a tak zejména ti starší, kteří se pohybují po opuštěných sídlištích bez dohledu rodičů a nemají pro argumenty policistů pochopení, končí na policejních služebnách, kam se následně musí dostavit také jejich rodiče, které policisté vyrozumí,“ pokračovala Michálková Šálková, která upozornila, že je zejména povinností rodičů kontrolovat, co jejich ratolesti dělají ve svém volném čase a za co vydávají často nemalé kapesné. Některé typy pyrotechnických předmětů totiž mohou přece jen způsobit vážný úraz.

Podmínky prodeje zábavné pyrotechniky jsou zakotvené ve vyhlášce Českého báňského úřadu o používání pyrotechnických produktů, kde je rovněž uvedeno přesné rozdělení zábavné pyrotechniky třídy. „Na trhu je těchto výrobků veliký výběr, aby ale mohly být prodávány a následně také bezpečně používány, musí být k těmto účelům řádně schváleny,“ poznamenala policejní mluvčí. S tím, že příbalový leták by měl být napsán samozřejmě v češtině a měl by obsahovat veškerá bezpečnostní opatření, podle kterých bychom se měli bezezbytku řídit.

Prodejce, který by na svých pultech nabízel pyrotechniku, která není řádně schválena, se vystavuje trestnímu stíhání, které by se v základu mohlo týkat trestného činu obecného ohrožení a to jak už ve smyslu nedbalosti, tak ve smyslu úmyslu. Nejvyšší trestní sazba je zde přitom až patnáct let odnětí svobody. Současně mu může být živnostenským úřadem odňata koncese. Kontroly prodeje zábavné pyrotechniky provádí vesměs Česká obchodní inspekce, ale také městská policie. Česká policie provádí takové kontroly namátkově, spíše na popud přijatého oznámení od občanů. „Policie České republiky se pak zabývá případy, které vyplynou z používání takovéto, ale i schválené pyrotechniky. Ty pak mohou být kvalifikovány nejméně jako přestupek například proti občanskému soužití, ale i jako trestný čin. Kupříkladu trestný čin ublížení na zdraví. V tomto případě je nejvyšší sazba až deset let odnětí svobody, v případě nedbalosti až dva roky odnětí svobody,“ uzavřela policejní mluvčí.

Více informací k zábavné pyrotechnice se dočtete v zítřejším týdeníku okresu Nový Jičín Region na straně 3.