Za nepřijatelné považují představitelé měst Nový Jičín, Hranice, Valašské Meziříčí a obcí Hodslavice, Starý Jičín, Černotín, Milotice, Lešná, Bělotín, Špičky a Teplice nad Bečvou zahájení výstavby pětikilometrového úseku až v roce 2018. „Další odkládání stavby po roce 2015 není pro obyvatelé přijatelné a zdůvodnitelné,“ stojí ve výzvě adresované ministru dopravy Pavlu Dobešovi.

Palačovská spojka má být vysvobozením od denního náporu tisíců kamiónů, které jezdí na Slovensko po trasách Nový Jičín – Valašské Meziříčí a Hranice – Valašské Meziříčí. Iniciátoři výzvy jsou znepokojení tím, že výstavba přeložky I/35 se neustále odkládá, přičemž nárůst tranzitní dopravy je již neudržitelný. Zároveň připomínají, že obě trasy jsou vedeny přes dopravně nevyhovující průtahy obcemi, přičemž jakékoliv navýšení kapacity je nemožné. „Navíc jsou z hygienického hlediska naprosto nevyhovující. Platné hygienické limity hluku, vibrací a znečištění ovzduší v ukazateli nebezpečného polétavého prachu jsou trvale překračovány a zdraví obyvatel poškozováno,“ zdůrazňuje Karel Hübl, člen petičního výboru a koordinátor pro styk s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic.

Představitelé dotčených měst a obcí požadují co nejdříve obnovit přípravy inkriminované dopravní stavby a zajistit potřebné finance na realizaci alespoň první etapy do roku 2015. Dále upozorňují, že jen za poslední čtyři roky padlo na údržbu silnic I/35 a I/57 přibližně čtvrt miliardy korun. V případě zprovoznění Palačovské spojky by měly podle Hübla náklady rapidně klesnout.

V následujících dnech a týdnech budou nejen v Novém Jičíně a v Hodslavicích k dispozici podpisové archy s názvem Za obnovení přípravy Palačovské spojky. „Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste se zasadil o obnovení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná – Palačov a o zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň dvou jízdních pruhů do roku 2015,“ stojí mimo jiné v petici.

Dva archy petic už během pár dnů stihli podepsat obyvatelé Hodslavic, kde musejí mnohatunové kolosy na cestě na nebo ze Slovenska projet celou vesnicí. „Očekáváme, že když se spojí více obcí, bude silnější hlas z obcí, podpořený peticí podepsanou občany, tak se tím budou na ministerstvu dopravy zabývat. Naše obec je kamionovou dopravou velice přetěžována,“ věří starostka Hodslavic Pavla Adamcová. Po dva měsíce bude petiční arch k dispozici také ve vestibulu novojičínské radnice. Memorandum o společné iniciativě ohledně podpory dopravní infrastruktury schválili na konci června i zastupitelé Nového Jičína. „Jediným cílem je zklidnění dopravy v regionu,“ stojí v memorandu.

V roce 2008 podpořil budování Palačovské spojky tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík a v roce 2009 se pro urychlení stavby vyslovil i dopis hejtmanů Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V rámci úsporných opatření ale byla nyní zastavena jak druhá a třetí etapa stavby silnice I/35 Valašské Meziříčí-Lešná, tak i další příprava úseku silnice Lešná-Palačov. Důležitá dopravní stavba nebyla zařazena do návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury do roku 2013.