Minulý týden navštívil Bílovec hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Kdo tuto návštěvu inicioval?

Pan hejtman přijel na pozvání města. Po volbách jsme mu napsali dopis s pozváním. Byla to taková krátká neformální návštěva. Pan hejtman se totiž v bílovecké porodnici narodil, ale nikdy tady nějak více nepobýval. Byla to krátká procházka městem, aby se s ním seznámil, a potom jsme jeli do nemocnice a návštěvu jsme zakončili společným obědem.

Co bylo účelem návštěvy pana hejtmana?

Panu hejtmanovi jsme chtěli ukázat investiční akce, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu. Byli jsme se podívat na finišující rekonstrukci muzea a také jsme mu představili projekt, který budeme v letošním roce realizovat, což je rekonstrukce bývalé základní školy a její přestavba na knihovnu a centrum pro seniory. A samozřejmě jsme tuto příležitost využili k tomu, abychom panu hejtmanovi ukázali náš zámek a investice, které jsme zde již provedli, a taky náš záměr, který máme pro letošní nebo příští rok. Tímto záměrem je rekonstrukce nádvoří a propojení s letním kinem. Na tuto investici však stále hledáme finanční zdroje. Zastavili jsme se také na náměstí, kde se rekonstruuje věž kostela svatého Mikuláše.

Navštívili jste také Bíloveckou nemocnici. O čem jste tam jednali?

Před dvěma lety jsme řešili problém s místní nemocnicí, která je v majetku Moravskoslezského kraje, tak jsem chtěl, ať ředitel Bílovecké nemocnice informuje pana hejtmana o současném stavu, který je naštěstí poměrně dobrý a čísla jsou v kladných hodnotách. Ale samozřejmě i nemocnice má problémy, které potřebuje řešit, a pan hejtman přislíbil možnou pomoc místní nemocnici, třeba různými investičními záměry, tak ať dál může vzkvétat a prosperovat.