Vesnice s přibližně 1800 obyvateli je ochotna půjčit jednomu žadateli maximálně 50 tisíc korun se splatností nejvýše dva roky. „Výpomoc může jeden podnikatel obdržet pouze jednou, peníze nebudou vypláceny v hotovosti, ale obec uhradí faktury do výše příslušné půjčky,“ shodli se na podmínce zastupitelé. Z rozpočtu je na podporu vyčleněno 200 tisíc korun. O peníze mohou žádat pouze ti živnostníci, kteří mají trvalé bydliště na území Petřvaldu a podnikání je jejich hlavní pracovní činností. Obec si vymínila, že na udělení půjčky není právní nárok. „O poskytnutí půjčky rozhoduje zastupitelstvo obce,“ stojí mimo jiné ve schválených zásadách.