Exponovaná místa, kde se nástřiky objevily, vytipovali strážníci Městské policie Bílovec. Piktogramy upozorňují zejména mladé chodce na to, aby kladli důraz na bezpečnost, a tudíž při pohybu v blízkosti silnice aby neměli nasazená sluchátka nebo aby nehleděli na displej telefonu. Nehod způsobených nevěnování se pozornosti okolí a dopravní situaci totiž přibývá. Nástřik je proveden ekologickou barvou, která nijak neničí dlažbu.