Kyticí, položenou u busty a pamětní desky generála Laudona, a čestnou salvou uctí významného vojevůdce, který zemřel 14. července 1790 v domě na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. „Jen málo lidí ve své době bylo tak populárních, jako právě Laudon, o kterém se dodnes zpívá lidová písnička Generál Laudon jede skrz vesnici, kterou jistě všichni známe,“ zdůraznila Marcela Bílková.

Busta Laudona je umístěna na domě na Masarykově náměstí, kde vojevůdce při zastávce v Novém Jičíně během inspekční cesty, zemřel. Slavný polní maršál se narodil 2. února 1717, podle jiných pramenů však 10. nebo 13. února na statku Tootzen v dnešním Estonsku. Proto se taky skupina nadšenců pěšího pluku schází dvakrát do roka u Laudonovy busty a vzpomíná na den jeho narození i úmrtí. „Laudon započal svou vojenskou kariéru u psovského pluku v Rusku. Poté vstoupil v hodnosti hejtmana k pověstným pandurům barona Františka Trencka,“ popsala jeho život Bílková. Pod velením Trencka padl Laudon do francouzského zajetí. „Samotný Trenck a jeho panduři ale zorganizovali výpravu a při vpádu do francouzského tábora raněného Laudona vysvobodili,“ dodala Bílková.

Slávu Laudonovi přinesla sedmiletá válka. Marize Terezie jej posléze jmenovala do šlechtického stavu a udělila mu hodnost polního podmaršála. „Laudon měl kvůli prosazování ofenzivní strategie časté konflikty s nadřízenými, a tak odešel do ústraní. Na výsluní se vrátil až ve svých jednasedmdesáti letech, kdy v Chorvatsku svedl úspěšné bitvy nad Turky,“ pokračovala Bílková. „Vysloužil si mnohé pocty. Bylo mi třiaosmdesát let, když byl v roce 1790 kvůli hrozící válce s Prusy jmenován vrchním velitelem císařských vojsk. Ještě tentýž rok však zemřel v Novém Jičíně,“ ukončila vyprávění o životě jednoho z nejslavnějších generálů Marcela Bílková. Narození a existenci generála Laudona si jeho příznivci připomenou v pátek 13. února v 16 hodin na novojičínském Masarykově náměstí.