Pošta v Lukavci, místní části Fulneku, byla uzavřena 21. února tohoto roku kvůli havárii, která vznikla na topení. Už dříve však vedení České pošty uvažovalo, že by danou pobočku zrušilo úplně. Nastalo půlroční období jednání, kdy místní občané bojovali za její zachování. V nedávno proběhlém dotazníkovém šetření města Fulneku bylo její znovuotevření jednou z nejčastějších připomínek občanů. Za občany stála i starostka Jana Mocová, jež na červnovém zasedání zastupitelstva uvedla: „Česká pošta v této věci oslovila radu města, a ta jednoznačně sdělila, že s rušením pošty v Lukavci nesouhlasí. Stejné stanovisko šlo i z osadního výboru."

Proběhla také veřejná schůze, které se, kromě místních obyvatel, zúčastnilo i vedení města a zástupci pošty. Po bouřlivém jednání bylo navrženo, aby byla pošta otevřená aspoň hodinu denně. Čekalo se na vyjádření vedení pošty, ale nakonec do obce přišla dobrá zpráva. Hana Kurajská, manažerka České pošty pro obvod Nový Jičín, informovala, že oprava pošty v Lukavci byla již ukončena a byla zástupcem městského úřadu Fulnek předána zpět do užívání České poště.

Od prvního září tak bude pošta otevřená v pondělí, středu a pátek v době od 8.30 do 9.45 a v úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.15 hodin.

Občané Lukavce mají ze znovuotevření pošty velkou radost, konečně nebudou muset jezdit kvůli svým záležitostem do města. Starší občané mají s cestováním potíž a na větších poštách se špatně orientují. Jsou zvyklí na svou malou poštu a pomalejší přístup. „Až když se pošta zavřela, uvědomil jsem si, jak je pro život v obci důležitá," zamyslel se jeden z místních obyvatel. Radost mají i mladší lidé, kteří nemusí po práci jezdit do města, ale můžou si vše vyřídit až doma.

SIMONA MIKŠOVÁ