Během stavby platí dopravní omezení. Uzavírka je v ulici U Lomu, kde bude dokončena přeložka plynu. V této lokalitě dojde k propojení stoky A, přičemž předpokládané ukončení výkopových prací na přeložce plynu a splaškové kanalizaci bude 17. února. „V průběhu druhého čtvrtletí letošního roku bude obnoven kryt komunikace,“ zmínila Simona Součková, tisková mluvčí Svazku obcí regionu Novojičínska. V termínu od 16. do 27. ledna jsou pak naplánovány výkopové práce na stoce AK v ulici U Pstružího potoka, kde budou vytvořeny dva příčné překopy a bude se opravovat hlavní stoka.

Podle informací Svazku obcí regionu Novojičínska jde výstavba kanalizace dle plánu.