„Přitom majitel zvířat je podle zákona povinen učinit taková opatření, aby riziko útěku bylo co nejnižší," uvedl velitel městské policie Pavel Kudela a pokračoval: „Pes bez majitele může páchat škody, může způsobit dopravní nehodu, znečišťuje prostranství, v lesích loví jinou zvěř, strážníci znají případy, kdy psi neoprávněně pokryjí cizí fenky a v neposlední řadě, psi trpí ztrátou paměti a neumí se vrátit domů."

Větší a střední psi putují po odchycení do záchytného kotce města, malí pejskové zůstávají na služebně. Jejich fotky jsou umístěny na web, facebook a poslány také dalším subjektům, nález psa je rovněž vyhlášen rozhlasem. Do týdne, pokud není majitel nalezen, pejsek putuje do smluvního útulku ve Slezských Pavlovicích. „Také nabízíme pejska k přechodné adopci," doplnil Pavel Kudela.

Nejčastěji se psi toulají po Bílovci, Staré Vsi a Výškovicích, někteří majitelé však přijedou odjinud a pejska nechají na okraji města. Vloni strážníci převezli do útulku celkem jedenáct psů.

Přesto se některým lidem tato činnost strážníků příliš nezamlouvá. „Z podnětu občana byla u městské policie provedena kontrola krajské veterinární správy na podezření, že o odchycené psy není řádně pečováno," prozradil velitel strážníků s tím, že ze strany veterinářů nebylo zjištěno porušení zákona ani závady na zařízení města pro přechodné umístění odchycených zvířat v záchytných kotcích.