V devátém měsíci letošního roku počet lidí bez práce po pár měsících opět přeskočil osmitisícovou hranici (8039), a aktuální míra nezaměstnanosti je tak 7,4 procenta. V rámci České republiky je to identické číslo, v rámci Moravskoslezského kraje druhý nejlepší výsledek.

„Nárůst nezaměstnanosti byl způsoben zejména každoročním přílivem absolventů škol do evidence úřadu práce po skončení letních prázdnin.

Přibyli absolventi

Koncem září jich bylo v našem kraji evidováno 6058, což byla v tomto měsíci, kdy absolventská nezaměstnanost kulminuje, nejvyšší hodnota od roku 2006," informovala Yvona Jungová, ředitelka Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě, s tím, že největší nárůst zažily v září Karviná (+335) a Opava (+269). Na Novojičínsku přibylo do evidence ÚP necelých šest desítek osob.

Navíc situaci nepřihrává ani fakt, že v září ubylo brigád a jiných dočasných pozic, což potvrzují i slova Kateřiny Beránkové z Generálního ředitelství ÚP ČR. „Situace na trhu práce se nijak zvlášť nezměnila ve srovnání s předchozími roky. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí především postupné ukončování sezonních prací, kromě stavebnictví, kde činnosti ještě stále běží naplno," uvedla.

Dobrým impulzem pro oživení trhu je nárůst pracovních nabídek, kdy mají zaměstnavatelé zájem o pracovníky v obchodu, službách, pohostinství nebo administrativě. Konkrétně na Novojičínsku mají šanci se uplatnit obchodní zástupci, číšníci- -servírky, ale také technicky zaměřené osoby, jako svářeči, řezači plamenem, páječi nebo montéři a zámečníci.

Z pohledu čísel bylo na konci září v nabídce 490 pozic, tedy o více než čtyřicet více než na konci letních prázdnin.

V říjnu si navíc někteří nezaměstnaní mohou něco málo přivydělat u parlamentních voleb na konci měsíce. „Při práci pro volební komisi mohou nastat dvě varianty buď může člověk pracovat jako člen okrskové volební komise, nebo se zapojí do činnosti při roznášení volebních letáků," vysvětluje Štěpánka Filipová, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Člen okrskové volební komise má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli však na mzdu nebo plat. „Po celou dobu, kdy uchazeč o zaměstnání vykonává funkci člena okrskové volební komise, může, v případě, že na ni má nárok, pobírat podporu v nezaměstnanosti," připomíná mluvčí ministerstva s tím, že pokud jde o roznášení hlasovacích lístků, na které si starosta obce krátkodobě najme konkrétního zájemce, tato činnost už může vykazovat znaky závislé práce. Je tedy možné uzavřít dohodu o provedení práce. Oznamovací povinnost vůči úřadu práce pak mají jak obec, tak i krátkodobě přijatý pracovník.