Dvě nebezpečné zatáčky nad sebou představují už léta nepříjemnou komplikaci pro řidiče, jedoucí z nebo do Suchdolu nad Odrou. V loňském roce začaly práce na přeložce, která by zatáčky narovnala a usnadnila vjezd do městyse. Letos by mohly být práce ukončeny.

Podle starosty Suchdolu nad Odrou, Richarda Ehlera, zatáčky neodpovídají platným normám, které jsou stanoveny pro komunikace III. třídy. „Pravidelně tam dochází k nehodám nejen v zimě, ale i v létě. Pokud tam jede delší vozidlo, například nákladní auto s návěsem, dokáže se tam zablokovat, a to se stalo už několikrát,“ nastínil starosta městyse. Ředitelství silnic a dálnic tuto přeložku znovu zahrnulo do harmonogramu prací na dálnici. „Práce na přeložce se nyní spustily z důvodu, že se získalo stavební povolení a finance,“ vysvětlila Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic. Další zdržení by však mohly způsobit pře o část pozemků pod plánovanou přeložkou. „Proběhlo tam nějaké vyvlastnění a ten původní majitel části pozemků se brání, takže probíhají řízení. Doufáme, že to tu dostavbu nezbrzdí, ale může se stát cokoli. Byla by to ta nejhorší varianta,“ dodal Ehler.

Podle plánů ŘSD by práce na přeložce měly být ukončeny v listopadu tohoto roku. „Nám ta cesta kolem Plšků až tak život nekomplikovala, už jsme si za ty roky zvykli, ale teď by se konečně měla dodělat ta nová, protože je to tady pořád rozdělané a nic se neděje,“ zhodnotila jedna z obyvatelek, bydlící v těsném sousedství plánované stavby.

Dosavadní komunikace bude po dostavbě zařazena jako místní. „Bude sloužit jen obyvatelům, kteří v té lokalitě bydlí. Zatáčka, vedoucí nahoru se uzavře. Natáhne se tam chodník pro pěší s tím, že nahoru bude přesunuta i autobusová zastávka U Plšků,“ uzavřel Ehler. Nová komunikace, která ponese kategorii III. třídy bude vybavena rozhlasovým stožárem a veřejným osvětlením.