Podle informací Radka Polácha, pracovníka Muzea Novojičínska, byla Dolní brána vystavěna jako čtyřhranná věž z kamenného zdiva a opatřena vížkou, nacházející se při západní straně. „Střežila severní přístupovou cestu do města až do roku 1842, kdy byla na náklady městské obce zbourána. Dodnes však existuje uliční komunikace, kterou chránila,“ uvedl Polách s tím, že severní partie zmíněné komunikace byla v průběhu 20. století částečně sanována a několik budov změnilo buďto svůj dosavadní vzhled anebo přestalo úplně existovat.

Ulice, na které se Dolní brána nacházela a dnes je známá jako ulice 5. května, měla v minulosti dvacet dva domovních jednotek. „Mezi majitele domů se řadili přední měšťané jako Heinrich Preisenhammer, Hermann Schuster, Johan Nepomuk Baar nebo rodina Böhm. Zmíněný starosta města Heinrich Preisenhammer byl významnou postavou novojičínských dějin, která se velkou měrou zasloužila o vznik městského muzea a podporu kulturních a vlastivědných tradic města,“ doplnil informace Polách.

Názvy ulice dnes známé jako 5. května se často měnily. V roce 1879 dostala název po známém rodákovi z blízké Žiliny u Nového Jičína, Karlu Johannu svobodném pánu von Schwarz. „Nebylo to náhodou, poněvadž Karl Schwarz nejen že proslul jako známý stavitel železničních a vodních děl, ale taktéž byl jmenován čestným občanem Nového Jičína,“ uvedl Polách s tím, že termín Schwarzstrasse (Schwarzova třída) byl v letech 1939 až 1945 nahrazen názvem Strasse der S.A. (Třída SA), a to podle polovojenských složek Hitlerovy Třetí říše. Současného názvu se tato ulice dočkala až v roce 1945. Datum 5. května vyjadřuje datum příchodu Rudé armády do Nového Jičína.