Tradiční Tříkrálová sbírka letos na Novojičínsku vynesla přes 3 a půl milionu korun.

V prvních čtrnácti dnech letošního roku se do všech koutů České republiky vydalo tisíce koledníků, aby do zapečetěných kasiček vybrali co nejvíce peněz, které pak doputují na humanitární účely. Na Novojičínsku to bylo téměř 700 kasiček a naplnit se je podařilo ohromnou částkou 3 743 414 korun.

VYUŽITÍ PENĚZ

„Opět jsme vybrali rekordní částku, za což jsme samozřejmě velice rádi,“ pochvaloval si Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín. Konkrétně v tomto městě a v okolních čtyřech obcích obyvatelé přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 650 tisíc. Už nyní je z velké části jasné, jak s nimi nezisková organizace naloží.

„Peníze půjdou na stejné projekty, jako šly loni. Největší část peněz půjde na půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde nakoupíme další polohovací postele, protože o ty je veliký zájem,“ řekl dále ředitel Brož s tím, že další finance uhradí řadu preventivních akcí, část z nich se vloží do různých speciálních fondů.

Díky nim se zaplatí třeba volnočasové kroužky dětem, jejichž rodiče si je nemohou dovolit zaplatit, nebo se podpoří lidé ve vážné životní situaci.

„Tam ročně podpoříme větší finanční částkou dva až tři lidi, které životní tragédie postihne. Loni jsme například pomohli paní ze Straníku, která vyhořela,“ dodal Marcel Brož.

Z celkového výtěžku pomáhá 65 procent přímo v regionu, kde se peníze vyberou, 15 procent využívá na své projekty diecézní Charita z konkrétního regionu. Deset procent pak putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 procent jde na celostátní projekty a zbývajících 5 procent pokrývá režii sbírky. „Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další,“ informuje Charita ČR, organizátor tradiční novoroční sbírky.

Největší obnos se v rámci okresu podařilo vybrat koledníkům v Novém Jičíně (352 tis. Kč) a následně ve Studénce (180 tis. Kč). Speciální zmínku si zaslouží ale obec Starý Jičín, kde lidé darovali do kasiček téměř 150 tisíc korun, což je jednoznačně nejvíce ze všech obcí na Novojičínsku a mnohdy i více, než v některých, mnohem početnějších, městech.