„Pro mne je to velmi smutná záležitost,“ uvedl na jednání zastupitelů starosta Oder Pavel Matůšů, který z Pohoře pochází. Vedoucí vnitřní správy Jiřina Míkošková ale vysvětlila, že činnost jednotky byla nulová. „Jednali jsme s nimi, ale oni ani nebyli schopni sestavit devítičlennou jednotku, jak to přikazuje zákon,“ odůvodňovala návrh Mikošková a dodala, že se zrušením jednotky souhlasí i hasičský záchranný sbor kraje.

Zastupitelé rozhodli jednoznačně, většinou.