Preventivně informační skupina Nový Jičín působí na půdě Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín. Mezi činnosti této skupiny patří kromě vydávání tiskových zpráv a komunikace s médii a veřejností, také besedy na mateřských, základních a středních školách nebo také se seniory. Veřejnost se s jejich prací setkává i na slavnostech měst a obcí, kde představují policejní techniku.

Jak ale vypadá obyčejný den v životě takovéhoto policisty?

Pracovní shon začíná už okolo sedmé hodiny ranní. „Před sedmou hodinou máme pracovní poradu s vedením. Hovoří se o předcházejícím dnu, o tom, co se za posledních čtyřiadvacet hodin stalo. Poté zpracováváme doručenou poštu a administrativní záležitosti,“ nastínil svůj začátek dne Zbyněk Tomšík, jenž má na starost zpracování projektů a prevenci kriminality na školách.

Pokud je na sledovaný den naplánována beseda se školáky, vyráží podle množství dychtivých žáků či studentů, jeden či dva preventisté. Na místo přijíždějí o něco dříve, aby se stačili ohlásit a připravit. Jednou z posledních zastávek novojičínských policistů byla Střední škola hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Když vejdeme do třídy, představíme se nebo jsme představeni. Většinou na střední školy přicházíme v civilním oděvu, abychom na besedách odstranili bariéry, blok, jež by mohli žáci mít. Využíváme také anonymity, kdy se mohou zeptat pomocí lístečků, které jim rozdáme. Tohle se opravdu osvědčilo,“ vysvětlil dále Tomšík. Pro preventisty je důležitá i zpětná vazba škol po besedách, kdy se ptají žáků, zda se jim program líbil, nebo co by změnili. „U drogového tématu besedy mi nejvíce utkvěly dotazy, kdy se ptali, co mohou udělat, když je známý nebo kamarád závislý a chtěli by mu pomoct. Je těžké odpovědět. Někomu jde pomoct a někomu nejde. Někdo pomoc chce přijmout a někdo ne. Většinou využíváme příkladů z vlastní praxe. Vyloženě drsná realita. Někteří jsou totiž stále naivní a myslí si, že do toho nespadnou nebo to mohou mít pod kontrolou,“ upozornil a vzápětí dodal, že policisté nemohou suplovat učitele na školách či výchovu rodičů.

Práce PIS však nemá náplň jen v organizování besed a přednášek. „Je tedy dalších x věcí, které máme v náplni práce. Máme k dispozici mobilní telefon, takže pokud se něco aktuálního stane, tak tady pořád řinčí. To se také musí zvládnout,“ dodal policejní mluvčí.

Toto povolání má také svá negativa. Například neustálou mobilní dostupnost o víkendech a svátcích. Neštěstí totiž na dny v týdnu nehledí. „Jsme k dispozici čtyřiadvacet hodin na služebním telefonu. Člověk už s tím tak nějak počítá, že nemůže jet nikam dál. Nechci říct, že by musel omezit své aktivity, ale pokud ten telefon nezvednu hned, jsem také jen člověk, zavolám zpátky,“ sdělil na závěr policejní mluvčí a preventista Zbyněk Tomšík.

Pro školní rok 2009/2010 bylo k 15. říjnu 2009 doručeno přibližně 210 žádostí o provedení besed a přednášek. Dále bylo v roce 2009 provedeno celkem 209 preventivních akcí a dalších 16 akcí na dětském dopravním hřišti. Preventisté pracovali s více než 7 tisíci dětmi. Za sledovaný rok také proběhlo 25 besed se seniory, jichž se zúčastnilo více než 500 lidí nejen v důchodovém věku.