„Zdravotní péče bude poskytována ve zvláštním režimu ON-LINE telefonickým nebo emailovým kontaktem. Žádáme pacienty, aby se obraceli na své lékaře (předpis léků, vydání potvrzení, vystavení rozhodnutí o DoPN, a jiné konzultace) touto cestou. Plánovaná vyšetření budou odložena na pozdější termín. Ambulance společnosti zůstanou pro osobní kontakt uzavřeny,“ informuje aktuálně společnost THERÁPON98, který provozuje kopřivnickou polikliniku. 

„V současné době společnost nedisponuje potřebným počtem účinných ochranných pomůcek pro své zaměstnance. Dodávky slíbené vládou a státními orgány nebyly realizovány. Na volném trhu nejsou momentálně dostupné,“ přiznává dále společnost na svých internetových stránkách. 

Pro kontaktní (telefonní a emailové) informace polikliniky mohou zájemci navštívit webové stránky společnosti www.therapon98.cz informační linku 556 870 111. „Neodkladnou péči poskytuje zdravotnická záchranná služba a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou státem vybaveni ochrannými pomůckami,“ připomíná společnost THERÁPON98. 

Provoz omezila také Městská nemocnice v Odrách. "Vstup je povolen pouze na ambulence, RTG, URL a laboratoř," stojí na ceduli při vstupu do nemocnice. Uvnitř nemocnice je stolek, kde se každý návštěvník nemocnice podrobí měření teploty a musí oznámit, za jakým účelem chce nemocnici navštívit. Take tam nemají dostatečný počet roušek a respirátorů pro zaměstnance.

Nouzový režim zavedla poliklinika v Bílovci, kde lékaři i zdravotnický personál také nedisponují ochrannými pomůckami. „Pro všechny pacienty s platností od 16. března, bylo zavedeno mimořádné opatření, a to nouzový režim amblancí Poliklinky Bílovec,, především ambulancí dětských lékařů a praktických lékařů, ale i ostatních ambulancí,“ uvádí zdravotnické zařízení.

Bližší informace pro jednotlivé ambulance jsou k dispozici na www.poliklinikabilovec.cz pod ordinační dobou jednotlivých ambulancí. Webové stránky budou pravidelně aktualizovány.

„Všechna objednaná vyšetření jsou zrušena. Žádáme pacienty, aby svou návštěvu polikliniky odložili a telefonicky se přeobjednali. Nemocné pacienty (horečka, kašel, dušnost) také prosíme, aby svůj stav nejprve konzultovali telefonicky se svým lékařem a do budovy vůbec nevstupovali. Pacienti, kteří míří do odborných ambulancí, budou ošetření jen v akutním případě, po předchozí telefonické konzultaci,“ apeluje na širokou veřejnost vedení Polikliniky Bílovec. 

Online reportáž