Poláci stavbu plánují v Osvětimi v Malopolském vojvodství, sedmdesát kilometrů od Karviné. Potřebu elektrárny zdůvodňuje společnost mimo jiné stále vyšší spotřebou elektřinu v Polsku a nesoběstačností.

„Domácí výroba elektřiny nepokryje domácí poptávku a nutí provozovatele přenosové soustavy, společnost Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dovážet elektřinu ze zahraničí,“ zdůvodnila firma v informačním listu o záměru. Dovoz v zemi podle ní odpovídá poptávce po elektřině zhruba třech set tisíc domácností. Jako další důvod uvádí také přechod na čistější zdroje energie.

Jaderná elektrárna Temelín má fungovat dalších nejméně 60 let:

Jaderná elektrárna Temelín. Ilustrační snímek
Temelín má fungovat ještě nejméně šedesát let. Podpora jádra u lidí je rekordní

Stavba má mít až čtyři energetické bloky. Každý zahrne modulární jaderný reaktor, budovu velínu, strojovny a pomocné budovy. A to včetně skladů vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu. Zařízení se má rozkládat na ploše sedmdesáti hektarů.

Modulární reaktory BWRX-300 od společnosti Hitachi označuje Orlen za jediné konstrukční řešení, které zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

„Mezi klíčové konstrukční prvky, které prakticky vylučují možnost těžkých havárií, patří použití uzavíracích ventilů reaktorové nádoby: tlaková nádoba reaktoru BWRX-300 je vybavena uzavíracími ventily, které zajišťují rychlou izolaci prasklého potrubí, což pomáhá zmírnit následky havárií se ztrátou chladiva. Všechny velké potrubní systémy, jejichž prasknutí by mohlo vést ke ztrátě chladiva (LOCA), jsou vybaveny dvojitými uzavíracími ventily, které jsou součástí tlakové nádoby reaktoru,“ přiblížila firma v informačním listu.

Získat souhlas ke stavbě potřebuje nejen v Polsku. Vyjádřit se mohou i sousední státy, Slovensko a Česká republika. Ta bude v tomto případě aktivní. „Ministerstvo životního prostředí vyjádří písemně Polsku zájem České republiky účastnit se mezistátního procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA,“ potvrdila mluvčí resortu Lucie Ješátková.

Věděli jste, že Československo zažilo v 70. letech jadernou havárii?

Slovenská jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. Její první reaktor byl spuštěn v prosinci 1972, fungoval však jen něco málo přes čtyři roky. Po havárii v únoru 1977 byl natrvalo vyřazen  z provozu
Utajený „Černobyl“. Před 45 lety zažilo Československo vlastní jadernou havárii

Teprve EIA potvrdí informace z podkladů společnosti, která chce elektrárnu stavět. „Podle obdržených podkladů plánovaný reaktor vylučuje díky konstrukčním prvkům možnosti vzniku těžkých havárií. Nicméně analýza účinků úniku radionuklidů pro předpokládaný hypotetický scénář havárie, která prokáže neexistenci škodlivých dopadů na lidi a životní prostředí v České republice, bude předložena až v rámci dokumentace EIA,“ doplnila Ješátková.

Technologie budoucnosti?

Malé modulární reaktory (SMR – small modular reactor) jsou novou jadernou technologií, která se zatím ve světě příliš nevyužívá. Velmi rychle se to však může změnit, zejména kvůli snaze přejít na čistější energie.

Jsou malé modulární reaktory budoucností jaderné energetiky?

Zdroj: Youtube

„Jsou nízkoemisní a nízkouhlíkové. Konstruují se pomocí modulární technologie tak, aby se daly vyrábět sériově a následně převézt na místo využití a tam jednoduše sestavit,“ vysvětlila Markéta Wernerová z Akademie věd České republiky v magazínu instituce Věda a výzkum.

Zmenšení velikosti reaktoru navíc sníží výrobní investice. „Co se týká velikosti, uvádí se, že by kompletní zařízení SMR mělo zabrat méně než desetinu plochy proti klasickému velkému reaktoru,“ uzavřela Wernerová.