Rezervace přesného termínu návštěvy městského úřadu? Ušetření času, který byste jinak strávili v protivné frontě, zkrácení času nutného k vyřízení pasu, občanky či jiného dokladu? Od srpna letošního roku žádný problém. Tedy alespoň na radnici ve městě Kopřivnice.

Radnice na Novojičínsku už dlouho hlásají, že se chtějí přiblížit a otevřít lidem. Zavedení systému objednávek přesných termínů pomocí internetu má být jednou z cest. „Systém, pomocí kterého si občan může dopředu zarezervovat konkrétní datum a čas k vyřízení svých úředních záležitostí, je dalším krokem k maximální otevřenosti našeho úřadu veřejnosti. Cílem je, aby bylo jednání pro klienty co nejméně časově náročné," uvedla vedoucí oddělení správních agend Jana Sopuchová. Prostřednictvím internetových stránek města se lidé budou moci objednat až několik týdnů dopředu a v rezervovaný den a hodinu pak budou přednostně obslouženi. Systém by měl být spuštěn ve středu 1. srpna.

Objednat se půjde na většinu úseků

Objednávka jednání s jednotlivými úředníky dopředu bude na kopřivnickém městském úřadě možná na všech úsecích, na kterých dosud fungoval klasický vyvolávací systém. „Od roku 2006 běží vyvolávací systém na pracovištích matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru řidičů, evidence vozidel a techniků. V letošním roce byl v rámci rekonstrukce vestibulu radnice rozšířen také na služby pracoviště Czech Pointu," vyjmenoval agendy s možností internetové rezervace Petr Mareček z oddělení vnitřní správy s tím, že jde o pracoviště s největším náporem klientů.

Náklady na rozšíření vyvolávacího systému a doplnění o možnost internetových objednávek činí zhruba 140 tisíc korun. Celá tato částka bude hrazena z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko jako součást projektu Rekonstrukce vestibulu tamní radnice.

Kopřivnice není jediným městem na Novojičínsku, které systém objednávek přes internet využívá. Před nějakým časem k němu přistoupili například také na radnici v Novém Jičíně. Od 1. června letošního roku tam funguje objednávkový systém pro žadatele o cestovní pas nebo občanský průkaz. „Pokud chtějí být klienti odbaveni v dohodnutém čase, mohou se objednat na telefonních číslech 556 768 319, 556 768 321 nebo 556 768 322. Pro objednané jsme vyhradili čtvrtky od 8 do 14 hodin," uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí Dagmar Veličková.

Úřad v Novém Jičíně má k dispozici pouze tři technicky vybavená kombinovaná pracoviště pro vyřízení žádostí a následné vydávání cestovních pasů a občanských průkazů. „Máme dostatečný počet úředníků, ale pokud ministerstvo vnitra nenajde finanční prostředky na posílení pracovišť a vybudování alespoň dalších výdejových míst, situace se nezlepší," zdůraznila Veličková.