„Říkalo se o ní, že je nejromantičtější. Tedy byla…“ líčí smutně jistebnická starostka Šárka Storzerová o úseku alejí vrb lemované komunikace číslo 4804 směrem od Košatky až k železničnímu přejezdu na koridoru na Ostravsko.

Jen tady padlo živlům za oběť dvacet stromů. Následky poryvů větru a silných dešťů odstraňovali místní hasiči půl dne. Některé polámané kmeny byly zaklíněny do korun těch sousedních a práce při zprůjezdňování cesty ztěžovala i těsná blízkost vodní plochy. To byl podle starostky první a nejdůležitější krok.

Jistebník kvůli likvidaci následků z konce června jednal počátkem července s ochránci přírody, krajskými silničáři i chovateli ryb. „Dalším krokem je teď odstraňování těch polámaných a pořezaných větví, které se nachází kolem vzrostlých starých vrb,“ popisuje Storzerová aktuální stav.

Obec pak nechá dělat etymologický, dendrologický, biologický a ornitologický posudek, což bude základem pro podání žádosti o dotaci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jistebník, jak starostka konstatovala, sice má na obnovu stromů na hrázi vlastní prostředky, nicméně do výsadby investovat nemůže. „Problém je v tom, že stromy nejsou v majetku obce, patří z části krajským silničářům, z části chovatelům ryb,“ upozorňuje starostka.

V postiženém území Poodří se navíc vyskytuje chráněný brouk páchník hnědý, což situaci nanejvýš zkomplikovalo. „V okamžiku, kdy se najde v dutinách stromů právě tento brouk či jeho výtrusy, tak je potřeba je ponechat v dané lokalitě, anebo je odvézt na deponii k tomu, aby byl ten genetický druh zachován, mohl se dále obnovovat a žít svým vlastním životem,“ dodává jistebnická starostka s tím, že obec hodlá vrby na hrázi rozhodně zachovat.