„V současné době sdružuje místní akční skupina pět podnikatelských subjektů, pět nestátních neziskových organizací, jeden svazek obcí, Chráněnou krajinnou oblast Poodří, šest obcí a jedno město,“ vypočetl manažer MAS Regionu Poodří Oldřich Usvald. Upozornil na to, že strategickým cílem MAS Regionu Poodří je obnova hodnot tradičního venkovského způsobu života k ekonomické a sociální regeneraci oblasti Poodří.

„Naším cílem je zlepšení území dvaadvaceti obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a mikroregionem Poodří,“ vysvětlil.

Ke splnění svých cílů předložila MAS Regionu Poodří už před časem žádost o realizaci Strategického plánu Leader na léta 2007 až 2013, kterou v prosinci loňského roku zaregistroval Státní zemědělský intervenční fond. Letos v dubnu pak hodnotitelská komise místních akčních skupin určila, které žádosti o finanční podporu doporučí k financování. MAS Regionu Poodří skončila z 98 projektů na sedmé příčce.

„Podle podmínek uvedených v pravidlech místních akčních skupin byla následně pro realizaci Strategického plánu Leader v Poodří pro letošní rok stanovena částka ve výši 7,917 milionů korun. Z toho bonus za počet obyvatel představuje částku vyšší než čtyři miliony,“ uvedl Usvald.