Pořádnou práci si musejí dát milovníci alkoholových , kteří se chtějí napít nebo jen občerstvit v ulicích Nového Jičína, tedy alespoň ti, co nechtějí riskovat tučnou pokutu. Město má totiž přesně 44!!! míst, kde je popíjení zakázáno, a o která přesně jde ví snad jen strážníci městské policie, dohlížející na dodržování vyhlášky. Ale možná, že ani ti ne, neboť narazit za bílého dne v samotném centru města na rozveselené partičky je zcela běžnou záležitostí.

K poslednímu rozšíření vyhlášky došlo tento týden v pondělí na poslední schůzi zastupitelů a schválena byla bez jakýchkoliv problémů. Debata se však rozvířila nad značně vysokým počtem lokalit. „Nevím, které město má takový rozsah vymezených míst,“ zamyslel se nahlas Jaroslav Kotas (KSČM) a jedním dechem pokračoval: „V závěru vyhlášky jsou sankce. Pokud však není kontrola, tak ani nemohou být sankce.“ Jako například, kde se vesele popíjí, a přitom zde platí jeden ze čtyřiačtyřiceti zákazů, poukázal zastupitel na park za Českou spořitelnou v blízkosti „rudého“ sousoší a několikrát na to městskou policii upozornil. „Vyhláška nemá žádný význam, když nebude kontrolována,“ dodal Kotas.

Najde se jiné řešení?

Obdobně se k problému vyjádřil Miroslav Kobsa (bezpartijní), který na zasedání řekl: „Já mám taky problém s vymahatelností sankčního jednání v rámci této vyhlášky.“ Podle něho by měla být konkrétní místa nějakým způsobem označena, na druhou stranu si je však vědom toho, že „při takovém ohromném množství“ je to de facto nemožné. „Myslím si, že by město mělo hledat v tomto směru principiálně zcela jiné přístupy než vydávání takovéto vyhlášky, o jejíž účelnosti mohu v tuto chvíli pochybovat,“ poznamenal Kobsa.

Starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar (ČSSD) uvedl, že je třeba se zamyslet, zda není možné se k alkoholu v ulicích města postavit jiným způsobem, a že je třeba inspiraci hledat i v jiných městech. Zároveň připomněl, že počet strážníků je limitován a na práci mají i jiné úkoly. Městský úřad ročně řeší pět až deset přestupků za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. „Samotný fakt, že je někdo v tom místě opilý, neznamená, že ten přestupek skutečně spáchal,“ upozornila Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních deliktů, s tím, že je obtížné tento skutek dokazovat. Přitom sankce nejsou nijak malé a v krajním případě hrozí pokuta ve výši 30 tisíc korun. „To je číslo, které je spíše utopie,“ připustila Pechová.

Také zastupitelka Kateřina Konečná (KSČM) vnímá vyhlášku pozitivně, na druhou stranu však uznává, že sankce se dají vymáhat jen stěží. „Vymahatelnost těchto předpisů je úplně nereálná,“ dodala. Na zasedání se objevil z úst stranického kolegy Konečné, Jiřího Vávry první návrh na zjednodušení. Například by vyhláška mohla stanovit, že popíjení alkonápojů je zakázané automaticky na všech dětských hřištích a jejich blízkém okolí, třeba patnáct metrů.

Pro úplnost zprávy je třeba dodat, že vyhláška se nově rozšířila o prostranství před restauracemi Máj a Medúza, o další tři dětská hřiště (2x Karla Čapka a Poděbradova) a lokalitu okolo Horního nádraží.