Již několik let byly poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši 600 korun a více. Na zasedání ve čtvrtek 14. prosince frenštátští zastupitelé odsouhlasili částku 590 korun za kalendářní rok, což je o deset korun méně než v letech předchozích. Tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová zdůraznila, že zároveň se prodlužuje i termín splatnosti poplatku, a to až do 31. října daného kalendářního roku.

Výši poplatku na rok 2018 ve Frenštátě pod Radhoštěm, podobně jako v jiných městech a obcích stanovuje obecně závazná vyhláška. Ve Frenštátě pod Radhoštěm je to OZV 4/2017, jejíž přílohou je kalkulace sazby poplatku.

„Kalkulace vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2016 a předpokládaných nákladů na ostatní činnosti související s provozem systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2018,“ uvedl Jan Rejman, vedoucí Odboru financí a rozpočtu Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Ke snížení výše poplatku pomohlo zvýšení množství vytříděného odpadu, a také kroky vedoucí ke snížení produkce odpadů a předcházení jejich vzniku. „Jedná se o řadu konkrétních opatření jako je vybudování sběrného dvora, zajištění bezplatného odběru dřevěného odpadu, třídění a sběr železného odpadu, pneumatik, dotřiďování velkoobjemového dopadu, navýšení počtu sběrných míst starého textilu, umístění dvanácti velkoobjemových van na biologicky rozložitelný odpad, zpětný odběr elektrozařízení a mnohé další,“ doplnila Eva Spurná, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Prodloužení splatnosti poplatku do 31. října daného kalendářního roku jistě přivítá mnoho obyvatel města. „Důvodem je snaha umožnit poplatníkovi rozložit si úhradu této poplatkové povinnosti až do deseti měsíčních splátek a tím vyjít vstříc například vícečlenným rodinách z hlediska zatížení jejich rozpočtů,“ uzavřel Jan Rejman.