„Rozhodnutím zastupitelů tak zůstává částka za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stejná už sedmým rokem,“ potvrdila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

JAK ZAPLATIT? MOŽNOSTÍ JE VÍCE

Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo v hotovosti v pokladně úřadu v Divadelní ulici 1, a to do 30. června 2019. Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné stanovuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce.

„Město Nový Jičín vynaložilo v roce 2017 za odpady téměř 21 milionů korun. Z toho přibližně 8,5 milionu korun šlo na pravidelný svoz odpadu z popelnic a kontejnerů,“ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí. Při počtu 24102 poplatníků tak vychází na jednoho občana 855 korun.

„Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu,“ doplnil místostarosta Václav Dobrozemský.

Prodej, a kuchání vánočního kapra.
Kapři už jsou v kádích. Kolik letos stojí?

Ač má poplatek za komunální odpad platí každá osoba, která má hlášený trvalý pobyt v Novém Jičíně včetně cizinců, kteří zde pobývají déle než tři měsíce, zdaleka ne všichni tak činí. Ke konci letošního listopadu radnice evidovala více než čtyři tisíce dlužníků a dlužná částka se blíží k devíti milionům korun.

„Neplatičům hrozí k běžné výši poplatku za odpad ještě sankce v trojnásobné výši dané částky,“ připomíná Machková.

Od roku 2012 platí poplatek i ti, kteří mají nahlášen pobyt na úřední adrese, tedy na radnici.

„Osvobozeni jsou pouze lidé, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí, klienti chráněného bydlení, dětských domovů a domovů pro seniory,“ upozornila na závěr Ivana Langerová z finančního odboru.

Ilustrační foto.
Hurá na lyže: areály spouštějí vleky už před Vánoci
Vzpomínkového setkání k sedmému výročí úmrtí Václava Havla se na novojičínském Masarykově náměstí zúčastnila více než stovka lidí.
Památku Václava Havla uctily desítky lidí