„Rozhodnutím zastupitelů tak zůstává částka za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stejná už sedmým rokem,“ potvrdila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

JAK ZAPLATIT? MOŽNOSTÍ JE VÍCE

Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo v hotovosti v pokladně úřadu v Divadelní ulici 1, a to do 30. června 2019. Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné stanovuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce.

„Město Nový Jičín vynaložilo v roce 2017 za odpady téměř 21 milionů korun. Z toho přibližně 8,5 milionu korun šlo na pravidelný svoz odpadu z popelnic a kontejnerů,“ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí. Při počtu 24102 poplatníků tak vychází na jednoho občana 855 korun.

„Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu,“ doplnil místostarosta Václav Dobrozemský.

Ač má poplatek za komunální odpad platí každá osoba, která má hlášený trvalý pobyt v Novém Jičíně včetně cizinců, kteří zde pobývají déle než tři měsíce, zdaleka ne všichni tak činí. Ke konci letošního listopadu radnice evidovala více než čtyři tisíce dlužníků a dlužná částka se blíží k devíti milionům korun.

„Neplatičům hrozí k běžné výši poplatku za odpad ještě sankce v trojnásobné výši dané částky,“ připomíná Machková.

Od roku 2012 platí poplatek i ti, kteří mají nahlášen pobyt na úřední adrese, tedy na radnici.

„Osvobozeni jsou pouze lidé, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí, klienti chráněného bydlení, dětských domovů a domovů pro seniory,“ upozornila na závěr Ivana Langerová z finančního odboru.