V kategoriích rodinných domů, panelových domů a správních a průmyslových objektů vybrali porotci po pěti objektech, v kategorii bytových domů se finále zúčastní dvě přihlášené fasády. V kategorii Energeticky úsporné objekty, která je novinkou soutěže, porotci nominovali do finále jediný objekt. Přihlašovateli fasád mohou být architekti, projektanti, dodavatelé stavebních materiálů, realizátoři i soukromí investoři.

Důležitou podmínkou pro už sedmý ročník soutěže je umístění stavby v Moravskoslezském kraji a dokončení fasády v průběhu roku 2008. Zároveň se nesmí jednat o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády. Autorem soutěže je Tomáš Závada, majitel firmy Intoza. Vítězné fasády budou vyhlášeny v Ostravě 24. března. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, který se také má zúčastnit slavnostního vyhlášení a předá ocenění vítězům. (lap)