„Z kůru a oratoře restaurujeme a retušujeme malby v místech, kde tomu dosud bránilo lešení,“ popisuje Peter Stirber.

S Romanou Balcarovou tady pracují s přestávkami čtyři roky. Nejprve bylo nutné odstranit omítku, pod níž se dvě a půl století staré fresky ukrývaly. A také strhnout betonové schodiště. Nepatřilo sem a kapli jen hyzdilo. Až poté se mohli pustit do restaurování vzácných fresek.

Fresky nejvíc utrpěly novodobými stavebními zásahy

„Byla to výjimečná práce. Odkrývání nástěnných maleb je běžné, ale s bouráním schodiště jako součástí obnovy jsem se ještě nesetkala. Celou dobu jsem si představovala, jak bude zdejší nádherný prostor vypadat, až práci dokončíme,“ přiznává restaurátorka a dodává, že největší ránu freskové výzdobě zasadily kupodivu až novodobé stavební úpravy.

„Při instalaci silnoproudého vedení pro celý zámek řemeslníci poškodili jednu figuru tak, že už nebylo možné ji obnovit,“ lituje restaurátorka.

Lešení, několik let zabírající větší část prostoru, rozebrali dělníci teprve nedávno. Restaurátorům se poprvé otevřel pohled na celou kapli. Předtím vnímali pouze jednotlivé detaily, jimž se právě věnovali.

„Pokaždé nás překvapí, když se obnovené malby tváří, že tady vždycky byly, a naše práce ustupuje do pozadí. Ale tak to má být,“ usmívá se Balcarová.

Práce zatím nekončí

Fresky nabyly svou původní krásu, práce v kapli však nekončí.

„Je třeba odvlhčit zdivo, kterým ze země vzlíná vlhkost. Po jeho vysušení restaurátoři dokončí obnovu spodních partií nástěnné výzdoby. Kromě toho na místě zděné, zatím neomítnuté mensy plánujeme obnovit původní oltář podle dochovaných fragmentů a dobových dokumentů,“ představuje nejbližší záměry radnice památkář Petr Zajíc.

I když stavební úpravy ještě nějakou dobu potrvají, kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista už brzy budou moci obdivovat návštěvníci zámku Žerotínů.

„Od úterý 12. května bude kaple součástí prohlídkového okruhu, který zahrnuje i stálou expozici věnovanou historii zámku, města a okolí,“ informuje zdejší kastelán Jan Anlauf s tím, že kvůli pokračujícím stavebním pracím si lidé budou moci kapli prohlédnout z oratoře a kůru.