Základní škola Emila Zátopka byla posledním velkým kopřivnickým školským zařízením, jež v několika posledních letech neprošlo rekonstrukcí. Budova nebyla dostatečně zateplena, měla stará, nevyhovující okna a mnoho dalších věcí, které potřebovaly rekonstrukci. Sehnat peníze se kopřivnické radnici, jež je zřizovatelem školy, několik let nedařilo.

Opravy jsou nutné

„Víme o tom, že Základní škola Emila Zátopka je poslední školou, která dosud neprošla revitalizací, ačkoliv by si to zrovna tato budova zasloužila. Na první pohled je každému patrné, že brzké opravy jsou nutné. Již nějakou dobu se proto snažíme dosáhnout na dotaci, která by nám rekonstrukci umožnila," nechal se před časem slyšet kopřivnický starosta Josef Jalůvka.

Začátkem dubna se město dozvědělo dobrou zprávu, že dotaci na realizaci energetických opatření získalo. Finanční prostředky zajistí výměnu starých oken za nová, kompletní zateplení a celkovou estetizaci zařízení. „V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště a střešních konstrukcí, včetně položení nových hydroizolačních vrstev, k výměně stávajících okenních a dveřních výplní, vysprávce omítek a instalaci nových bleskosvodů. Úpravami projde nejen budova samotné školy, ale také přilehlé sportovní haly a pavilon s jídelnou," upřesnila Pavlína Gajdušková z odboru rozvoje města Kopřivnice.

Komerční úvěr

Projektové náklady rekonstrukce se pohybují v řádech několika milionů korun. „Jaká ale bude skutečná cena, ukáže až výsledek soutěže na zhotovitele, jejíž podmínky právě připravujeme," doplnil informaci Josef Jalůvka.

Vzápětí kopřivnický starosta doplnil, že dotace z Operačního programu Životní prostředí činí devadesát procent uznatelných nákladů, což zajistí městu částku v maximální výši 13,3 milionu korun.

K dofinancování plánovaného projektu chce radnice použít komerční úvěr, stejně jako v případě předchozích škol, zateplených v letech 2010 a 2013. „Rekonstrukce školy Emila Zátopka bude pravděpodobně zahájena začátkem letních prázdnin, aby co nejméně zasahovala do výuky žáků, a potrvá zhruba čtyři měsíce," dodal na závěr starosta.

Se zateplováním a celkovou revitalizací školních budov mají za poslední roky v Kopřivnici značnou zkušenost. Poslední opravovanou školou byla Základní škola dr. Milady Horákové. Na její provedení mají obyvatelé různé názory. „Můj syn tuto školu navštěvuje několik let. Jako rodiče jsme rádi, že budovu opravili, že do ní už nezatéká, ale na druhou stranu si vůbec nejsem jistá barevným provedením, které bylo při opravách zvoleno.

A čemu už vůbec nerozumím, je nápis Obecná škola na hlavní budově," vyjádřila svůj názor jedna z obyvatelek města s tím, že si nepřeje být jmenována.