Na posledním zasedání, před týdnem, měli zastupitelé definitivně rozhodnout. Starostka Fulneku Radka Krištofová uvedla, že v případě rekonstrukce by byla kuchyně včetně vybavení a personálu přemístěná na ZŠ J. A. Komenského, kde jsou dostatečné plošné prostory. Děti ze školky by byly přemístěny do prostor základních škol upravených podle požadavků hygieny. Město má také možnost dočasného zapůjčení kontejnerové školky.

„U varianty rekonstrukce je zpracována projektová dokumentace, celkové náklady podle stavebního rozpočtu jsou okolo 46 milionů korun včetně DPH. Obnáší to rekonstrukce, vybudování venkovních prostor – parkoviště a přístupové cesty a chodníků v areálu zahrady. Jsou přiznány dotace na zateplení a výměnu oken tohoto objektu ve výši zhruba 7,5 milionu korun. Další možné dotace do plné vše uznatelných nákladů bude možné čerpat, když se město připojí ke třetí výzvě Kotlíkových dotací a pokud bude poskytovat bezúročné půjčky pro žadatele kotlíkových dotací. To by bylo opět 7,5 milionu korun. Z rozpočtu města by to znamenalo 31 milionů korun vydání,“ vypočetla Radka Krištofová a dodala, že doposud neproběhlo výběrové řízení na zhotovitele.

„Na novou školku není a nebyla zpracovaná projektová dokumentace – byly jen tři ideové návrhy s hrubými finančními odhady. Vítězný návrh obnáší náklady okolo 55 milionů korun, návrh dva je v podobných nákladech, třetí návrh je okolo 61 milionů korun,“ pokračovala starostka a upozornila, že když k uvedeným částkám připočte odhadované náklady na kuchyň, demolici a venkovní úpravy, dostane se na částku okolo 89 milionů korun, přičemž daňový rozpočet města pro rok 2019 je 93 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že populace stárne a počet dětí klesá a již nyní nejsou naplněny kapacity školek, může se stát, že budeme muset rušit některou z venkovských školek. Myslete na další aktivity, které město má. V případě výstavby nové školky budou zastaveny investice a většina oprav majetku, včetně bytového fondu,“ dodala Rada Krištofová.

Zastupitel Petr Moc řekl, že starostka straší se zavíráním školek na vesnici a že nikde není řečeno, že na stavbu nebudou dotace. O tom, že dotace mohou být hovořil i zastupitel Jan Křivonožka. Ten se přikláněl ke stavbě nové školky, při níž by se architektonicky řešil celý prostor.

Radní Jiří Ertelt řekl, že se mu nechce vydávat tolik peněz za novou školku ani za pouhou rekonstrukci staré a snažil dospět k tomu, zda by nešla udělat ze staré školky moderní nová. Po dlouhé diskuzi zastupitelů dostali prostor i přítomní obyvatelé. Až na výjimku byli všichni pro stavbu nové školky pro příští generace, podobně se vyjádřila i ředitelka školy, pod níž školka spadá.

V hlasování se zastupitelé těsnou většinou vyjádřili pro stavbu nové školky.