Co se to u vás v obci děje?

Od loňského podzimu u nás probíhá stavební akce, která by se dala nazvat buďto rekonstrukcí, nebo spíš rozšiřování koryta potoka Sedničky. Ten je upravován tak, aby byl zvýšen jeho průtočný profil a naše obec nebyla ohrožována, především v obytných částech, při jakýchkoliv přívalových deštích či tání sněhu.

S vodou máte v obci nemalé problémy, že?

Je to tak. Při tání či větších deštích přicházely vlny, které pravidelně vyplavovaly obydlené části.

Kdy se s pracemi začalo a kdy skončí?

Začaly v listopadu loňského roku. Pokud nám počasí bude přát a vše půjde podle plánu, skončit by se mělo k 15. říjnu letošního roku.

Co všechno se na korytě změní?

Podstatné je to, že zhruba ve dvou třetinách bude zaprvé rozšířeno a za druhé prohloubeno, a to tak, aby mělo průtočný profil na asi třicet sedm kubíků za vteřinu, což by mělo odpovídat, pokud si dobře pamatuji, třicetileté vodě. Každopádně podrobnosti si může každý zjistit na Povodí, protože tato akce je v jeho režii.

Jsou stavební práce finančně náročné?

Jsou velmi náročné, ale naštěstí se obešly bez naší účasti. Není to tím, že by se nám podařilo získat nějakou dotaci, ale vše financuje Správa Povodí Odry.

Jak na vše reagují obyvatelé? Přeci jen museli na změny čekat asi dlouho.

Reakce na změny jsou veskrze pozitivní. Ti, co bydlí přímo u potoka, pustili část svých pozemků, protože na práce čekali několik let. Předešlý projekt na podobné úpravy, který byl několik let nazpět již před schválením, totiž museli zastavit.

Z jakého důvodu?

Důvod byl ten, že by přinesl zřejmě špatný efekt. Mělo se jednat o výstavbu jakési zídky, jak je to vidět v Sedlnicích, bohužel je ale naše obec kompletně celá vystavěna kolem koryta potoka. Takže by mohlo dojít k tomu, že by voda na horním konci vytekla na komunikaci a na dolním by se to nemělo kam vrátit. Docházelo by tak k vytápění objektů, které vodu v životě neměly, takže proto jsme jej pozastavili a domluvili jsme se na nynějším rozšíření a prohloubení koryta, tak aby odolalo průměrně velkým vodám.