Město se rozhodlo vyslyšet přání mnohých a Trúbu v brzké době otevřít.

„Již dnes je téměř stoprocentně jisté, že vstup do věže na letní prázdniny otevřeme. Protože práce na sousední útulně stále trvají, chystáme se vybudovat bezpečný průchod s výběrem vstupného improvizovaně v přístřešku," uvedl štramberský starosta David Plandor, s tím, že letošní sezona na Trúbě bude v režii města. „Jiná situace bude u chaty dr. Hrstky, u níž se rada města rozhodla najít nájemce. Z přihlášených zájemců vybrala paní Moniku Sikorovou, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva od prvního června do konce letošního roku," sdělil David Plandor.

Letošní sezona bude pro Trúbu netradiční. „My jsme s tím počítali. Podařilo se zajistit areál tak, aby na hlavní sezonu umožnil vstup do věže a aby byl zajištěn provoz chaty dr. Hrstky. Budoucnost areálu však definitivně rozhodnuta není. Je více pohledů. Jedni tvrdí, že by město mělo zajišťovat provoz samo, jiní zase, aby se angažoval podnikatelský subjekt. Každá varianta má svá pozitiva i negativa, ale věřím, že po kvalitních analýzách, konstruktivní diskuzi a pečlivém zvážení se nám podaří najít tu nejlepší cestu," přiznal starosta Plandor.

Rekonstrukce chátrající Jaroňkovy útulny byla započata na začátku února letošmního roku po vyjednávání s nájemcem a kompenzaci za předčasné předání. „Rekonstrukce probíhá dle harmonogramu, pouze došlo k prodlevě stavebních prací v souvislosti s restaurací původních maleb na stěnách útulny. Díky poměrně příznivému počasí se již podařilo dokončit opravy střechy a nyní se bude pokračovat zásahem do podlah budovy," dodal na závěr štramberský starosta.