Frenštátě velmi zbožný tkadlec, který měl dva syny. Jeho největším snem byla pouť do Říma. Protože neměl dostatek peněz, tak vysněnou cestu neustále oddaloval, až nakonec zestárnul a na splnění jeho snu mu nezůstaly síly. Proto tento sen nahradil jiným – rozhodl se nechat jednoho ze svých synů vystudovat. Ale jak už to na světě chodí, člověk míní a bůh mění – tkadlec onemocněl a zemřel.

Po smrti tkadlec nenalezl pokoje a chodíval do svého bývalého domu strašit. Čas plynul. Jeden syn se oženil a druhý byl odveden na vojnu. Ženatý syn bydlel v domku po otci a často vídal nebožtíka, jak o půlnoci a v poledne sedává na schodech vedoucích na půdu. Jednou k nim přišel starý žebrák, který poradil hospodáři, aby se nebožtíka zeptal, co žádá a proč nemá po smrti pokoje.

Když opět seděl duch na schodech, dodal si hospodář odvahy, šel k němu a zeptal se, co si přeje a co potřebuje. Duch odpověděl, že nevykonal, co si slíbil. V té době se vrátil druhý syn z vojny. Bratři se spolu radili, jak by otci pomohli, aby dosáhl věčného klidu. Ale o dobrou radu byla nouze. Jeden ani druhý už nemohli studovat a na cestu do Říma nebylo peněz. Nakonec se ten, co se vrátil z vojny, rozhodl, že duchovi pomůže osobní obětí. Vyšel na Radhošť, postavil si poustevnu a u ní kapličku. Tam se jako poustevník modlil za otcovu duši. Od té doby se už duch v bratrově stavení neobjevil.

Poustevník potom žil až do smrti na Radhošti. Živil se kořínky a dary, které mu občas lidé z okolí nosili. Podle vyprávění chodil v době nouze s oslem po kraji a žebral.

Nakonec bylo na Pustevnách poustevníků několik. Zůstalo po nich několik polozasutých jam. V jedné z nich byla při kopání nalezena stará rytina, zvon a obraz trojjediného boha – hlava s třemi obličeji. Poslední z nich se údajně jmenoval Felix a zemřel v roce 1784.

Zdroj: INTERNET

Na místě kaple Cyrila a Metoděje stál jenom kříž

PUSTEVNY (jah) – Tři „body" by na své túře po Pustevnách neměl bez povšimnutí a bližšího zkoumání minout žádný návštěvník. Kromě památné sochy Radegasta a kamenného sousoší věrozvěstů je to kaple sv. Cyrila a Metoděje. Poutní místo, jež je vidět už z dálky, je svatostánkem s nejvyšší nadmořskou výškou na Moravě.

Kaple Cyrila a Metoděje je každoročně v červenci místem oslav připomínajících tyto věrozvěsty.

Kaple Cyrila a Metoděje je každoročně v červenci místem oslav připomínajících tyto věrozvěsty. Foto: Archiv

Někteří tvrdí, že kaple, která byla dostavěna v roce 1898, je i přes svůj věk jednou z nejnavštěvovanějších svatyní. Ovšem nenechte se mýlit, podle historických kořenů sahá tradice svatostánku mnohem hlouběji do minulosti. Podle legendy vrchol Radhoště navštívili Cyril a Metoděj již v 9. století. Pověst tvrdí, že nechali zbořit modlu Radegasta a vztyčili místo ní dřevěný kříž. Toto tvrzení však nebylo možné potvrdit. Věrohodné záznamy o vzniku kaple pochází až z 18. století. V roce 1735 misionáři pobývající na Valašsku postavili na vrcholu Radhoště kříž s obrazem umírajícího sv. Xavera. Ke kříži se pak vydávala procesí věřících až čtyřikrát do roka, až se rožnovský měšťan Michal Janík rozhodl na své náklady postavit na Radhošti kamenný kříž. O pár let později byl vysoký kamenný kříž zasažen bleskem, který jej poškodil. Po této události byl podstavec kříže zmenšen a díky daru hraběte Ludvíka ze Žerotína byl kříž opraven.

V roce 1885, který je významným jubilejním rokem úmrtí sv. Metoděje, se v hlavě Hynka Fialka zrodila myšlenka o Cyrilometodějské kapli. Svůj návrh o tom, aby kaple stála na hoře Radhošť, vyslovil v Občanské besedě ve Frenštátě a návrh byl schválen. Členové frenštátské Občanské besedy organizovali sbírky na Moravě i v Čechách. Pomocí sbírek se sice vybralo 12 498 zlatých, ale tato částka zdaleka nestačila na vybudování kaple. Emil Kostelník, předseda stavebního komitétu, zakoupil na výstavě v Praze pro budoucí kapli trojdílný obraz Valašské madony malíře Adolfa Liebschera. Za dílo v hodnotě čtyř tisíc zlatých však autor ve prospěch kaple požadoval pouhých osm set zlatých. Samotný obraz však vynesl pro kapli mnohem více. Byly pořádaný sbírky s tímto obrazem, díky kterým bylo získáno dalších 7489 zlatých.

Po vysvěcení základního kamenu 5. července 1897 se začalo pracovat na stavbě kaple. Dokončení stavby se datuje na 11. září 1898. Při vstupu do kaple můžete vidět nad vchodem nápis „Milujte se, Slované, a sjednoťte se u víře, kterou zde hlásali svatí Cyril a Metoděj". Interiér kaple zdobí Cyrilometodějský mramorový oltář zhotovený sochařem Františkem Neumannem z Kroměříže. Originál obrazu Valašské madony byl po čase nahrazen kopií malíře Otakara Pavlovského.

Během let byla kaple mnohokrát rekonstruována.

Zdroj: Internet - www.napustevny.cz

Ohromují malebností

PUSTEVNY (sim) – Pustevny leží v nadmořské výšce 1018 metrů a svou malebností ohromí návštěvníky v každém ročním období. Návštěvníkům nabízejí všemožné aktivity. Křížem krážem po celých Pustevnách vede množství značených turistických tras, po kterých mohou turisté šlapat takřka po celý rok.

Milovníci zimy si tam také přijdou na své. Pustevny nabízí široké spektrum běžeckých tratí různé obtížnosti. Všech sedm tratí měří celkem 53 kilometrů a mají různé převýšení. Většina z nich bývá strojově upravována. Na Pustevnách je celkem šest sjezdových tratí různých obtížností, které měří dohromady více než tři kilometry. Pro začínající sjezdaře bývá doporučována sjezdovka Pod Šumnou, která se nachází v blízkosti lanové dráhy na Pustevnách. Zkušenější lyžaři mohou navštívit Velkou sjezdovku, která svými parametry uspokojí široké spektrum lyžařů. Náročnější lyžaři pak mohou využít sjezdových tratí Lokomotiva, Malá sjezdovka a Pod Kolibou. Pro děti je k dispozici lanový vlek. K jedné z nejnavštěvovanějších akcí patří už tradiční sochařské sympozium Sněhové království, které se tam letos konalo už popatnácté.

Tanečnica pohostila i Masaryka

PUSTEVNY (edm) – V srdci Beskyd na Pustevnách v nadmořské výšce přes tisíc metrů nad mořem stojí téměř devadesát let hotel Tanečnica.

Hotel Tanečnica má bohatou minulost.

Hotel Tanečnica má bohatou minulost. Foto: Archiv

Pochopitelně během let doznal značných změn, avšak charakteristický tvar si stavba zachovala až do dnešní doby. Moderní hotel vznikl v dobách první republiky, kdy na Pustevnách opět nastal stavební rozvoj v roce 1926. V červnu 1928 zde strávil noc první československý prezi dent Tomáš Garrigue Masaryk při své návštěvě Valašska a téhož roku se na nově postaveném můstku konaly závody ve skocích na lyžích.

Další dominanta, hotel Radhošť na hřebeni mezi stejnojmenným kopcem a Pustevnami byl postaven později, až v roce 1932. Stejně jako první světová válka, i ta druhá přinesla tomuto místu útlum. Na Pustevnách našli zázemí příslušníci Hitlerjugend a maďarských asistenčních oddílků a místo bylo značně zpustošeno. Po válce byla drtivá většina objektů v havarijním stavu, takže načas zde zůstal funkční pouze hotel Radegast a hotel Tanečnica.

Dnes patří Tanečnica mezi oblíbené hotely. K dispozici jsou zde převážně dvoulůžkové pokoje i jeden apartmán. Hosté mohou využít vnitřní bazén i restaurační zařízení.

Pohorská jednota

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM (ipa) – Vůbec prvním turistickým spolkem u nás byla Pohorská jednota Radhošť. Vznikla ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Pohorská jednota Radhošť v podstatě vznikla jako alternativa německého spolku Beskydverein, který se snažil propagovat Beskydy pro německou turistiku. V ostravském regionu se proti těmto snahám začali bouřit turističtí nadšenci, kteří ve snaze uchránit zdejší hory před německými turisty založili tehdy první zdejší turistický spolek. Jak stojí na webových stránkách Skialpin.cz, podnět vyšel od frenštátského lékárníka Štěpána Ježíška. Ten si opatřil informace od německých spolků, sestavil stanovy a svolal první poradní a zakládající schůzi na 14. září 1884. Za předsedu si členové jednoty zvolili velkoobchodníka Emila Kostelníka. Po potvrzení stanov výbor svolal první valnou hromadu jednoty na 9. listopadu 1884, čímž začala ofi ciální činnost Pohorské jednoty Radhošť (PJR). „Účelem jednoty podle vypracovaných stanov bylo usnadňovat návštěvu hor a zajímavých krajin moravsko-valašských a k ní povzbuzovat, lásku k nim pěstovat a přispívat k vědeckému prozkoumání, k duševnímu a hmotnému zvelebení moravského Valašska," stojí dále na stránkách Skialpin.cz.

Jednota se postupem času starala o Pustevny, kde vybudovala zázemí pro turisty. K nejznámějším objektům patří například Maměnka či Libušín. PJR zpřístupnila Horečky, Radhošť i Javorník. Jenže v roce 1948 převzal péči o tělovýchovu a turistiku československý stát, a tím dne 15. června roku 1950 činnost PJR skončila. Vynucená přestávka PJR trvala až do 7. listopadu 1990, kdy PJR obnovila činnost. Mezi čestné členy jednoty patřili například architekt a tvůrce některých objektů na Pustevnách Dušan Jurkovič, první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk či sochař Albín Polášek.