Tok protéká územím Studénky, Nové Horky, Bartošovic a Sedlnic a v minulosti tam byl významně zregulován napřímením, odstraněny byly i původní meandry.

„Účelem této stavby je rozvolnění toku do okolních pozemků mimo trasu stávajícího napřímeného koryta a umožnění oboustranné migrační prostupnosti pomocí balvanitého skluzu. Původní koryto bude v nejdelším úseku stavby zasypáno, povrch ohumusován a oset travním semenem. V částech budou ponechány vodní tůně nebo mělké průlehy, které budou mírně odlehčovat průtok při povodních. K realizaci zpevněných částí bude použito přírodních materiálů, a to zejména dřeva a kamene," vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Náklady na realizaci této stavby se vyšplhají na 16 milionů korun.