O příspěvek mohou zažádat vlastníci poškozených objektů a využít jej na opravy, které nejsou investicí či technickým zhodnocením. Příspěvek však město může poskytnout pouze tehdy, pokud celkové náklady na opravu přesáhnou 71 500 korun. „Maximální výše příspěvku je limitována sedmdesáti procenty celkových nákladů na opravu,“ upozornil tiskový mluvčí Nového Jičína Josef Gabzdyl.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na podatelně městského úřadu na Divadelní ulici a na kontrolním odboru městského úřadu na Divadelní ulici 8. Zájemci mohou využít také internetové cesty, a to formuláře na webových stránkách města. Žádost o příspěvek je možno podat až do 7. prosince do 17 hodin. Bližší informace poskytne vedoucí kontrolního odboru městského úřadu Anna Hubová na emailu hubova@novyjicin-town.cz nebo na čísle 556 168 298.