„Kvůli pozemkovým úpravám, kterými byla jednak stavba dálnice a dálničního přivaděče, a jednak přeložka místní silnice, jsme museli nově uspořádat vlastnická práva k jednotlivým pozemkům a s nimi souvisejícím břemenům. Současně jsme se snažili vytvořit podmínky pro zlepšení přírodního prostředí v tomto katastru, ochranu a zúrodnění zemědělského půdního fondu, zlepšit hydrologické poměry a také zvýšit ekologickou stabilitu krajiny,“ vysvětlila vedoucí studéneckého odboru stavebního řádu a územního plánování Radmila Nováková.

Vzápětí Nováková doplnila, že návrh nového uspořádání pozemků byl v průběhu jeho zpracování projednáván nejen s jednotlivými vlastníky, ale také s hospodařícími zemědělci, orgány města Studénky a dalšími dotčenými úřady.

Návrh, na jehož zpracování se podílelo nejen samotné město, ale také ministerstvo zemědělství a Pozemkový úřad v Novém Jičíně, je v současné době k vidění v informačním centru Městského úřadu ve Studénce a na již zmíněném novojičínském pozemkovém úřadě. Všichni ti, kteří mají k návrhu nějaké připomínky nebo námitky, je mohou podat na studénecké radnici do pondělí 14. listopadu. Závěrečná jednání k tomuto návrhu se chystají na středu 30. listopadu ve velkém sále Dělnického domu ve Studénce.