Veřejná dražba pozemků ve Skokanském areálu Jiřího Rašky o celkové výměře 14 641 metrů čtverečních se konala ve čtvrtek 15. února.

„Výběrové řízení na prodej pozemků v lyžařském areálu proběhlo už potřetí. Minimální kupní cena byla ve všech kolech stejná, v prvních dvou kolech se však žádný zájemce o koupi nepřihlásil,“ stojí na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten stanovil minimální kupní cenu za pozemky na 2 271 000 korun.

Přesně takovou částku odsouhlasili zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm na svém posledním zasedání. Město mělo zájem o získání pozemků, neboť obecně ve městě panovaly obavy, že někdo může pozemky koupit se spekulativním účelem, nebo na nich bude chtít vybudovat něco, co by nebylo v souladu s momentálními aktivitami v místě.

„Pozemky jsme nekoupili, protože nás přeplatil jiný zájemce. Situace to v žádném případě není dobrá,“ sdělila pro Novojičínský deník starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Nabídku ve výši 2 500 000 korun totiž podala společnost Tourist Invest s. r. o., která se tak stala vítězem aukce.

„V nejbližších dnech bude připravena k podpisu kupní smlouva s vítězem, která bude předána ke schválení Ministerstvu životního prostředí České republiky. Pokud bude prodej ministerstvem schválen, musí ÚZSVM ještě učinit nabídku Tělovýchovné jednotě Frenštát pod Radhoštěm, která má podle občanského zákoníku jako vlastník skokanských můstků postavených na předmětných pozemcích předkupní právo za podmínek shodných s podmínkami sjednanými v kupní smlouvě uzavřené s vítězem,“ stojí dále ve zprávě ÚZSVM s tím, že pokud TJ Frenštát pod Radhoštěm předkupní právo uplatní a ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení nabídky zaplatí kupní cenu ve výši 2 500 000 Kč, kupní smlouva uzavřená s vítězem výběrového řízení zanikne. V opačném případě smlouva uzavřená s vítězem výběrového řízení nabude účinnosti.

Frenštát pod Radhoštěm se jen tak pozemků vzdát nechce. „Ještě budeme s Moravskoslezským krajem a tělovýchovnou jednotou podnikat nějaké kroky,“ doplnila starostka Leščišinová.

Společnost Tourist Invest již ve městě vlastní pozemky poblíž Základní školy Záhuní, jejichž prodej schválili zastupitelé v červnu 2015. Společnost slíbila, že tam vybuduje školící a volnočasové středisko, jednou z podmínek byla rovněž nejméně milionová investice do přilehlého sportovního areálu u Základní školy a Mateřské školy Záhuní.