V průběhu čtyř měsíců vznikl v areálu hasičské zbrojnice na Střelniční ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm mimo jiné nový pomocný sklad. Luboš Drachovský, vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, sdělil, že se jedná o jednoduchou nevytápěnou budovu s venkovní zastřešenou plochou, která bude sloužit k uskladnění vybavení hasičů.

„Dále byla původní zpevněná plocha v areálu zbrojnice nahrazena novou asfaltovou a pozemek hasičské zbrojnice získal nové oplocení s posuvnou bránou a vstupní brankou. Navíc vznikla nová kontejnerová stání,“ dodal Luboš Drachovský .

Celkové náklady na tuto akci dosáhly výše 3,25 milionů korun, přičemž 1 milion korun město získalo jako dotaci od Ministerstva vnitra České republiky a půl milionu činila dotace od Moravskoslezského kraje.

Jedná se o druhou významnou etapu prací na obnově frenštátské hasičské zbrojnice. Ta první, kdy došlo k rozšíření objektu zbrojnice, byla ukončena v červnu 2016.

„V rámci stavebních prací byla provedena sanace zdiva, zateplení objektu, byla realizována přístavba a nástavba stanice, částečně byla změněna vnitřní dispozice, stavebně byla upravena samostatná garáž a zbrojnice dostala novou fasádu. Zároveň došlo k úpravám elektroinstalace a zdravotechniky, byl vybudován signalizační systém pro výjezd požárních vozidel na komunikaci,“ doplnila mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm Iva Vašendová s tím, že tehdejší náklady dosáhly výše přes 7,8 milionu korun, z toho 3,5 milionu korun tvořila dotace od Moravskoslezského kraje.